Prinsjesdag: Maatregelen voor ondernemers

 

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar. Hieronder hebben we een aantal belangrijke maatregelen genoteerd die ondernemers treft.

Budget voor milieuvriendelijk investeren verruimd

Per 1 januari 2023 wordt het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA) verder verruimd. De EIA gaat met € 100 miljoen per jaar omhoog. De MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog.

Ondernemersvrijstelling voor bestelauto’s afgeschaft

Per 1 januari 2025 wordt de bpm-vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) afgeschaft. Dit betekent dat de ondernemer straks, bij aanschaf van een bestelauto op benzine, diesel of gas, bpm verschuldigd is. De hoogte van de bpm wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot.

Motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers verhoogd

Per 1 januari 2025 gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers omhoog met 15 procent. In 2026 wordt het verder verhoogd met 6,96 procent.

Zelfstandigenaftrek afgebouwd

Per 1 januari 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.310 naar € 5.030. Het plan is om de zelfstandigenaftrek sneller af te bouwen dan eerder de bedoeling was. Zo wordt de zelfstandigenaftrek uiteindelijk verlaagd naar € 900 in 2027.

Opbouw oudedagreserve (FOR) stopgezet

Per 1 januari 2023 is het voor ondernemers niet meer mogelijk om een deel van de winst aan de oudedagsreserve (FOR) toe te voegen. De opgebouwde oudedagsreserve tot en met 31 december 2022 kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld.

Overdrachtsbelasting verhoogd voor niet-woningen

Per 1 januari 2023 wordt het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet als hoofdverblijf gaan bewonen (denk aan vakantiewoningen en bedrijfspanden) verhoogd van 8 procent naar 10,4 procent. ‘Starters’ onder de 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van een eigen woning tot en met € 400.000. Voor kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf als hoofdverblijf gaan bewonen, blijft het tarief 2 procent.

Vrijgestelde deel CO2-heffing industriële bedrijven wordt kleiner

Het deel van de CO2-uitstoot waar industriële bedrijven geen heffing over hoeven te betalen, wordt vanaf 1 januari 2023 kleiner. Industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan zo per saldo meer CO2-heffing betalen.

Maatregelen voor de vennootschapsbelasting

Eerste tariefschijf vennootschapsbelasting verlaagd

Per 1 januari 2023 wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het lage tarief van 15 procent verhoogd naar 19 procent.

Voor meer info verwijzen we je door naar de volgende link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan