Bijtelling privégebruik door achteraf opgestelde rittenregistratie

 

Een rittenregistratie moet regelmatig (liefst dagelijks) worden bijgehouden. Met een achteraf opgestelde rittenregistratie zal niet snel kunnen worden voldaan aan de verzwaarde bewijslast die geldt bij een auto van de zaak.

 

Een vrouw gebruikt haar leaseauto ook privé maar houdt geen kilometeradministratie bij. Zij overlegt tijdens een boekenonderzoek alsnog een rittenregistratie, en komt na vragen hierover met een aangepaste versie. De vrouw verstrekt in hoger beroep tegen de opgelegde bijtelling privégebruik allerlei aanvullende informatie.

Rittenregistratie niet betrouwbaar

Hof Den Bosch bevestigt de bijtelling privégebruik. De vrouw heeft niet overtuigend aangetoond (verzwaarde bewijslast) dat de auto minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Een rittenadministratie moet zo duidelijk zijn dat iedereen kan vaststellen dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé is gebruikt. Hiervan is geen sprake. De vrouw heeft een achteraf opgestelde kilometeradministratie ingebracht met meerdere aanvullingen die elkaar tegenspreken, en sommige gegevens ontbreken helemaal. In haar reactie op het verweerschrift van de inspecteur merkt zij bovendien eerdere zakelijke ritten alsnog aan als privé en erkent dat er fouten zijn gemaakt.

Wet: art. 3.81 Wet IB 2001 en art. 13 bis Wet LB
Bron: Hof Den Bosch 22 februari 2023 (gepubliceerd 8 juni 2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:701, 21/00943 tot en met 21/00946