Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is.

Door veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie. De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies en/of vaststaand feit.

Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Buro360 niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

Buro360 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze website verstrekte informatie. De websites van derden waarnaar op onze website via hyperlinks wordt doorverwezen, worden niet door Buro360 gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Buro360 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites. Buro360 hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.