Nieuwsarchief

Prinsjesdag: Plannen kabinet voor belasting op auto’s en andere voertuigen

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de aanschafbelasting (bpm) op personenauto’s verhogen. En de komende jaren een aantal vrijstellingen voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) en bpm afbouwen of beëindigen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over de verhoging beslissen. Doel: eenvoudiger en duurzame keuze aanmoedigen Het kabinet wil het belastingstelstel eenvoudiger maken. Hiervoor wil…

Prinsjesdag: Plannen kabinet voor heffen overdrachtsbelasting bij overdracht nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 4% overdrachtsbelasting heffen bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties. Ondernemers betalen dan ongeveer evenveel belasting als bij directe levering van nieuwe onroerende zaken. Ondernemers kunnen al gestarte vastgoedprojecten aanmelden voor een overgangsregeling. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen. Doel: gelijker speelveld…

Prinsjesdag: Plannen kabinet om vergoedingen bij bezwaar tegen WOZ en bpm aan te passen

Het kabinet wil vergoedingen direct uitbetalen aan burgers of bedrijven die bezwaar maken tegen WOZ- en bpm-besluiten. En de vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren verlagen. Hiermee wil het kabinet het voor bezwaarbureaus financieel minder aantrekkelijk maken om namens burgers of bedrijven procedures te starten. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier…

Prinsjesdag: Plannen kabinet om herinvesteringsreserve aan te passen 

Het kabinet wil ondernemers de mogelijkheid geven de herinvesteringsreserve in meer situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld voor boeren die een deel van hun bedrijf moeten stoppen door overheidsingrijpen. Met een herinvesteringsreserve kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden belasting uitstellen wanneer ze een bedrijfsmiddel met winst verkopen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen….

Prinsjesdag: Plannen kabinet om fiscale regelingen bedrijfsoverdracht in aangepaste vorm te behouden 

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR ab) behouden. Maar wil de regelingen wel op een aantal onderdelen aanpassen. Het kabinet vindt beide regelingen belangrijk. De regelingen voorkomen dat bij een bedrijfsoverdracht het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt. Bijvoorbeeld omdat de nieuwe eigenaar schenk- of erfbelasting moet betalen….

Prinsjesdag: Effect van verschillende belastingwijzigingen voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

  Het kabinet stelt verschillende maatregelen voor in het Belastingplan 2024. Deze hebben effect op ondernemers die ook inkomstenbelasting betalen (de zogenoemde ib-ondernemers). Het gaat dan om zzp’ers en mkb’ers met een eenmanszaak of vof. Wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen De verschillende wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen op…

Drie kwart van de ondernemers ervaart personeelstekort

  Drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) ervaart een tekort aan arbeidskrachten aan het begin van het derde kwartaal. Dat is iets minder dan een jaar eerder toen ruim 84 procent hiermee te maken had. Ruim 40 procent ervaart het tekort ook als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering.   Ruim een derde (36…