Nieuwsarchief

Betalingstermijn MKB naar 30 dagen

  De Tweede Kamer heeft deze maand bijna unaniem ingestemd met het wetsvoorstel dat de wettelijke betalingstermijn verkort. Wat verandert er? Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wordt verkort naar 30 dagen. Grote bedrijven mogen nu een maximale periode van 60 dagen…

Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslag IB en Vpb 2022

  De Belastingdienst heeft de informatie over het betalen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 geactualiseerd.     Ligt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn vóór 1 april 2022? Dan valt het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat de termijnen in april tot en…

Minister Kaag kondigt handhaving UBO-register aan

  Minister Kaag laat weten dat er gestart wordt met de handhaving van het UBO-register. De handhaving zal zo veel mogelijk risico gebaseerd zijn.     Op 27 maart 2022 waren van 673.963 juridische entiteiten de UBO’s geregistreerd. Dat is 37,7 % van het totaal aantal registratieplichtige juridische entiteiten. Ook waren er nog 323.340 opgaven…

TVL terugbetalen? Dat kan op verschillende manieren 

  Het verwachte omzetverlies toch te hoog ingeschat? Het is een van de redenen waarom een aantal ondernemers (een deel van) de TVL moet terugbetalen. De terugbetaling kan een extra zorg zijn. Daarom biedt de Belastingdienst hier verschillende mogelijkheden voor.   Van alle ondernemers die TVL aanvroegen, moet 15% het ontvangen voorschot helemaal (10%) of…

Einde corona uitstel belastingen; invorderingsrente

  De Belastingdienst stuurt momenteel de overzichten van de openstaande belastingschulden. Bij sommige belastingschulden is er de mogelijkheid om in 60 maandelijkse termijnen de schuld te voldoen, te starten vanaf 1 oktober 2022. NB: hier wordt wel invorderingsrente gerekend. Invorderingsrente Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen…

Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht

  De Belastingdienst stuurt in april 2022 een eerst informatieve brief met een overzicht van de openstaande belastingschuld door coronamaatregelen.     In de brief staat een overzicht van de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het helaas niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken. Het gaat om een tussenstand…