Nieuwsarchief

Bijzonder uitstel betalingen belastingen verlengd COVID-19

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Klik voor meer informatie inzake de regeling op onderstaande link: Bijzonder uitstel betalingen belastingen

Deblokkeren G-Rekening COVID-19

Voor ondernemers met een g-rekening is, naast het tijdelijk versoepelde beleid van uitstel van betaling van een aantal belastingen, een aanvullende maatregel getroffen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken alleen de loonheffing en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemers in de uitzendbranche, detachering en…

Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding COVID-19

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding met de werknemer af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een verandering van hun reispatroon. Daardoor moet een werkgever een afgesproken reiskostenvergoeding formeel aanpassen. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit…

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen COVID-19

Werkgevers hebben rondom de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. Door de coronacrisis kan het voorkomen dat een werkgever deze verplichtingen in redelijkheid niet, niet tijdig of niet geheel kan nakomen. Formeel betekent dit dat de Belastingdienst dan een wettelijke sanctie moet toepassen, zoals het anoniementarief. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst vindt dit…

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) COVID-19

Kleine ondernemer De KKC is specifiek bedoeld voor kleine ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in het handelsregister sinds 1 januari 2019. Lening met staatsgarantie De KKC staat open voor kredietaanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De overheid staat voor 95% garant…

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0 COVID-19

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid bekend als de NOW regeling wordt verlengd met 4 maanden. Belangrijkste (extra) wijzigingen Verleging NOW tot 1 oktober 2020. Betere tegemoetkoming voor seizoensbedrijven Gebruik makende bedrijven mogen geen dividend of bonussen uitkeren over 2020 De opslag over de loonkosten gaat van 30% naar 40% De korting vanwege bedrijfseconomisch ontslag blijft,…

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) COVID-19

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving…

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen BV COVID-19

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen bv, in de volksmond de dga-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, waarbij een schuld ten behoeve van de eigen woning niet meetelt. Het…

Verlies verrekenen via “CoronaReserve” COVID-19

Om bedrijven sneller een liquiditeitsvoordeel te verlenen, kan een ondernemer die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (vpb) gebruik maken van een zogenoemde fiscale coronareserve. Coronagerelateerd verlies De Vpb-belastingplichtige mag het verwachte coronagerelateerde verlies dat zich in het boekjaar 2020 voordoet van de winst in het boekjaar 2019 aftrekken. Fiscaal-technisch gaat dit door ten laste van…

Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd COVID-19

Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing….