Nieuwsarchief

Aanvragen subsidie voor energiebesparing woningeigenaren geopend

  Vanaf 24 januari 2023 kunnen woningeigenaren, onder verruimde voorwaarden, weer subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).   Woningeigenaren die één isolatiemaatregel nemen of hebben genomen, komen nu ook in aanmerking voor subsidie. Tot vorig jaar was het minimum twee maatregelen. Woningeigenaren kunnen nu ook…

Belastingrente voor burgers en bedrijven voorlopig niet verhoogd

  Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, maar blijft 8%. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren, omdat het later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw gaat bekijken.   Er gelden twee verschillende percentages voor de belastingrente: voor…

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer vanaf 1 juli 2023 naar 6 weken

  Het Ontwerpbesluit over het beëindigen van het overgangsrecht Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd is gepubliceerd. De periode van loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers met AOW gaat naar 6 weken vanaf 1 juli 2023. Voor AOW-werknemers die al ziek waren blijft 13 weken gelden.   De Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van…

KO-regeling geldt voor alle ondernemingsactiviteiten samen

  HR: Alle bedrijfsactiviteiten van de ondernemer moeten voor de toepassing van de KO-regeling gezamenlijk in aanmerking worden genomen.     Een belastingadviseur is voor de omzetbelasting ondernemer. In 2018 heeft hij op zijn woning zonnepanelen laten installeren. Voor de zonnepanelen doet de ondernemer een beroep op de kleine ondernemingsregeling (KO-regeling). De inspecteur heeft het…

Bv met alleen dga mag voortijdig LH-aangifte doen

  Als een bv geen ander personeel heeft dan haar dga’s of hun meewerkende partners en/of kinderen, mag zij de aangifte loonheffingen doen voor een tijdvak dat nog moet beginnen.   Bv’s met een of meer dga’s mogen aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat in…

Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga

  Per 1 januari 2023 zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de extra verhoging van de WKR en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon van de dga. Welke tien wijzigingen springen in het oog? 1. Vrije ruimte WKR voor 2023 omhoog Per 1…

Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

  Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto willen aanschaffen, kunnen vanaf januari weer subsidie daarvoor aanvragen.     Als men voldoet aan de voorwaarden kan men voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto € 2.950 subsidie aanvragen. Voor een gebruikte auto is de subsidie € 2.000. Op de Autolijst…