Nieuwsarchief

Aandelen optierechten

  Werkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris. Start-ups en scale-ups doen dit bijvoorbeeld omdat deze jonge ondernemingen nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te betalen. Het kabinet wil werknemers de keuze geven wanneer belasting wordt geheven over de aandelenopties. Doel: voorkomen dat start-ups of…

Eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te…

Bijzonder uitstel betalingen belastingen verlengd COVID-19

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Klik voor meer informatie inzake de regeling op onderstaande link: Bijzonder uitstel betalingen belastingen

Deblokkeren G-Rekening COVID-19

Voor ondernemers met een g-rekening is, naast het tijdelijk versoepelde beleid van uitstel van betaling van een aantal belastingen, een aanvullende maatregel getroffen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken alleen de loonheffing en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemers in de uitzendbranche, detachering en…

Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding COVID-19

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding met de werknemer af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een verandering van hun reispatroon. Daardoor moet een werkgever een afgesproken reiskostenvergoeding formeel aanpassen. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit…

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen COVID-19

Werkgevers hebben rondom de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. Door de coronacrisis kan het voorkomen dat een werkgever deze verplichtingen in redelijkheid niet, niet tijdig of niet geheel kan nakomen. Formeel betekent dit dat de Belastingdienst dan een wettelijke sanctie moet toepassen, zoals het anoniementarief. De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst vindt dit…

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) COVID-19

Kleine ondernemer De KKC is specifiek bedoeld voor kleine ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in het handelsregister sinds 1 januari 2019. Lening met staatsgarantie De KKC staat open voor kredietaanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De overheid staat voor 95% garant…

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 2.0 COVID-19

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid bekend als de NOW regeling wordt verlengd met 4 maanden. Belangrijkste (extra) wijzigingen Verleging NOW tot 1 oktober 2020. Betere tegemoetkoming voor seizoensbedrijven Gebruik makende bedrijven mogen geen dividend of bonussen uitkeren over 2020 De opslag over de loonkosten gaat van 30% naar 40% De korting vanwege bedrijfseconomisch ontslag blijft,…

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) COVID-19

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving…