Subsidie voor scholing mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie

 

Minister Schouten stelt € 70 miljoen beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) voor scholing en begeleiding van mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de loonkosten als zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden.

 

De subsidie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Het kan bijvoorbeeld gaan om werkzoekenden, statushouders en ontheemden uit Oekraïne, mensen zonder vervolgopleiding of mensen die een laag inkomen hebben uit werk. De projecten zijn gericht op het bieden van scholing en begeleiding. Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor de loonkosten als zij iemand uit de bijstand in dienst nemen en opleiden. Het geld mag ook gebruikt worden om mensen buiten hun werk te begeleiden, zoals bij wonen, zorgen, de financiën en lichamelijke en psychische gezondheid.

Subsidie aanvragen

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen en sociale partners kunnen vanaf begin oktober tot eind januari 2024 subsidie aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het gaat om projecten met een looptijd van maximaal twee jaar, waarbij het Europees Sociaal Fonds 40% van de kosten betaalt en de aanvragende partij 60% financiert. Binnen alle projecten dient aandacht te zijn voor het stimuleren van gelijke kansen en non-discriminatie.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van ESF+ (klik hier).

Bron: Ministerie SZW, 17 juli 2023