Klachtenregeling

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de uitvoering van onze werkzaamheden. Heb je een klacht dan vinden wij het prettig dat je dat aan ons laat weten. Speciaal voor klachten hebben we een klachtenregeling in het leven geroepen.

Maak je klacht vooral kenbaar?

Je kunt op verschillende manieren aan ons je klacht kenbaar maken.

  • Telefonisch op 058-2655526. Vraag dan naar Hans van der Hoek. Is hij er niet dan belt hij je graag terug.
  • Schriftelijk kan natuurlijk ook. Richt dan je brief aan Buro360, Postbus 7660, 8903 JR te Leeuwarden ta.v. de heer J.G. van der Hoek (Hans).
  • Via de email op het emailadres van Hans: Hans@B360.NL

Indien de klacht over een aan ons kantoor verbonden persoon betreft dan ontvangen wij de klacht het liefst schriftelijk.

Klachtafhandeling

Je klacht zal in behandeling worden genomen door de Hans van der Hoek. Indien je rechtstreeks met Hans contact op wilt nemen, dan kan dat natuurlijk ook. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht neemt Hans deze zelf in behandeling of wordt deze besproken in het management team. In ieder geval nemen we je klacht serieus

Terugkoppeling

Hans van der Hoek zal binnen de termijn van 3 dagen op je klacht reageren. Ook stemt hij met je af door wie en op welke wijze de verdere afwikkeling plaats vindt. Hopelijk wikkelen we je klacht tot jouw tevredenheid af.

Geschillen

Mochten we, ondanks onze inspanningen, je klacht niet tot je tevredenheid oplossen raden we je aan het geschil voor te leggen aan onze beroepsorganisatie NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Ons kantoor is lid van deze beroepsorganisatie NBA. Deze organisatie kan je op verschillende manieren bereiken.

  •  www.nba.nl
  •  nba@nba.nl
  •  020 3010301

De NBA heeft een eigen geschillenregeling waaraan Buro360 zich heeft geconformeerd.