Loondoorbetaling bij ziekte voor uitzendkrachten en AOW’ers per 1 juli 2023

 

Vanaf 1 juli 2023 betaalt een werkgever een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt nog 6 weken loon door bij ziekte. Voor AOW-gerechtigden die al voor 1 juli 2023 ziek waren, blijft 13 weken gelden. Voor zieke uitzendkrachten met uitzendbeding geldt dat het uitzendbureau dat is aangesloten bij de ABU of NBBU vanaf 1 juli 2023 het loon moet doorbetalen, zolang de uitzendovereenkomst duurt.

De wijziging gaat vanaf 1 juli 2023 in, omdat het overgangsrecht op de aangepaste Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd dan niet meer geldt.

Vanaf 1 juli 2023 verandert het volgende:

  • De re-integratieverplichting voor de werknemer met AOW-leeftijd die op of na 1 juli 2023 ziek wordt, gaat van 13 weken naar 6 weken.
  • Het recht op een Ziektewet-uitkering van een AOW-gerechtigde werknemer gaat van 13 weken naar 6 weken.
  • De werkgever mag werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, ontslaan als zij 6 weken ziek zijn en het herstel niet binnen een periode van 6 weken wordt verwacht.

Uitzendkrachten

Meldt een uitzendkracht met uitzendbeding zich ziek? Dan moet het uitzendbureau dat is aangesloten bij de ABU of NBBU vanaf 1 juli 2023 het loon doorbetalen, zolang de uitzendovereenkomst duurt. Het uitzendbureau kan pas een Ziektewet-uitkering aanvragen op de laatste dag van de uitzendovereenkomst als de uitzendkracht nog steeds ziek is. Vóór 1 juli was loondoorbetaling bij ziekte niet verplicht voor uitzendkrachten met uitzendbeding. De nieuwe regel is onderdeel van een wijziging in de cao voor uitzendkrachten, die op 1 juli 2023 is ingegaan.
Meer informatie: uwv.nl.

Bron: Forum Salaris en Forum Fiscaal Dienstverleners