Nieuwsarchief

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) COVID-19

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving…

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen BV COVID-19

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen bv, in de volksmond de dga-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, waarbij een schuld ten behoeve van de eigen woning niet meetelt. Het…

Verlies verrekenen via “CoronaReserve” COVID-19

Om bedrijven sneller een liquiditeitsvoordeel te verlenen, kan een ondernemer die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (vpb) gebruik maken van een zogenoemde fiscale coronareserve. Coronagerelateerd verlies De Vpb-belastingplichtige mag het verwachte coronagerelateerde verlies dat zich in het boekjaar 2020 voordoet van de winst in het boekjaar 2019 aftrekken. Fiscaal-technisch gaat dit door ten laste van…

Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd COVID-19

Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing….

Versoepeling urencriterium COVID-19

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, waarvoor meestal vereist is dat minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt. Om te voorkomen dat ondernemers van wie het bedrijf door de coronacrisis stil ligt of op een laag pitje staat deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er…

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds COVID-19

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds De afgelopen tijd hebben wij in onze berichtgeving veel aandacht besteed aan de melding betalingsonmacht voor belastingen en premies. Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de bijdragen voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Om dat te voorkomen, moet de zogenoemde…

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening COVID-19

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in verband met het coronavirus enkele tijdelijke voorzieningen getroffen voor rechtspersonen en verenigingen van eigenaars (vve’s). Algemene vergadering In verband met het coronavirus is het niet altijd mogelijk om een algemene vergadering fysiek te houden. De maatregelen bieden de mogelijkheid om…

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd COVID-19

De subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (hierna samen aangeduid als de GO) beoogt de toegang tot bankkrediet voor het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Op grond van de GO kunnen banken een garantstelling van de Nederlandse staat verkrijgen voor kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De GO geldt zowel voor MKB-bedrijven als niet…