Ondernemersorganisaties positief over hoofdlijnenakkoord, vakbonden kritisch

 

Het is terecht dat het hoofdlijnenakkoord aandacht besteedt aan ondernemerschap en het verdienvermogen van bedrijven, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De vakbonden CNV en FNV zijn in een eerste reactie kritisch over de plannen in het akkoord voor een nieuwe regering.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat eerdere fiscale plannen voor ondernemers zijn teruggedraaid. Bijvoorbeeld de belasting bij het kopen van aandelen en de verhogingen van de energiebelasting en CO2-heffing. “Dit zou schadelijk zijn geweest voor het ondernemings- en investeringsklimaat”, stellen de ondernemersorganisaties.

MKB-Nederland is vooral tevreden over wat er niet in het coalitieakkoord staat, aldus voorzitter Jacco Vonhof. “Ik ben vooral blij dat we niet op elk terrein nieuw beleid gaan maken, maar overgaan tot de uitvoering”, aldus Vonhof. “Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn.”

Wel maken de koepelorganisaties zich zorgen om onder meer het beëindigen van het Nationaal Groeifonds en het korten op de middelen voor onderzoek “in een tijd waarin innovatie belangrijker is dan ooit”.

Het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB biedt “genoeg aanknopingspunten om de positie van handels- en productiebedrijven te versterken”, reageert de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

Vakbonden

Vakbond CNV is geschrokken van de bezuinigingen die het komende kabinet wil doorvoeren. CNV-voorzitter Piet Fortuin verwacht dat de bezuiniging werkende mensen treft, met name mensen die al weinig verdienen. Zo gaat het minimumloon niet omhoog en wordt de WW volgens de bond ingekort. “Dit zijn voor ons flinke alarmbellen”, aldus de vakbondsvoorzitter.

Vakbond FNV ziet het hoofdlijnenakkoord van PVV, NSC, VVD en BBB als een “rechtstreekse aanval” op de vakbeweging, de overheid en de solidariteit. De grootste vakbond van Nederland is erg ontstemd over voorgenomen bezuinigingen op het ambtelijk apparaat en het terugdraaien van de verhoging van het minimumloon. FNV-voorzitter Tuur Elzinga verwacht dat de bond de komende jaren hard gaat botsen met het nieuwe kabinet.

Landbouw en visserij

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is tevreden over het nieuwe coalitieakkoord. “Dit geeft boeren en tuinders perspectief”, stelt LTO-voorzitter Ger Koopmans. Als belangrijkste onderdeel van het akkoord noemt hij dat “boeren voortaan zelf verantwoordelijk worden voor het halen van de milieudoelstellingen.”

In het akkoord staat onder meer dat Nederland niet langer een ambitieuzer natuurbeleid moet voeren dan de rest van Europa. De coalitie wil ook geen gedwongen krimp van de veestapel en er mogen geen gedwongen onteigeningen meer plaatsvinden.

De Nederlandse vissers zijn “hoopvol gestemd” over de plannen die het nieuwe kabinet heeft met de visserij. Zowel VisNed als de Nederlandse Vissersbond is zeer te spreken over het nieuwe coalitieakkoord.

Elektrisch rijden

Het is goed dat de coalitiepartijen de ambitie hebben om elektrisch rijden te blijven stimuleren, zegt autobrancheorganisatie RAI Vereniging. In het hoofdlijnenakkoord melden PVV, BBB, NSC en VVD dat ze de aanschaf van elektrische voertuigen willen blijven ondersteunen. De kosten voor elektrische en fossiele rijders moeten eerlijker worden verdeeld, volgens de partijen.

RAI Vereniging is ook blij dat de partijen eigenaren van elektrisch auto’s komende jaren niet meer motorrijtuigenbelasting laten betalen dan eigenaren van voertuigen op benzine en diesel. “Het is wel belangrijk om dit structureel te maken. Daarbij spelen niet alleen elektrische auto’s, maar ook plug-in hybride auto’s een belangrijke rol in de overgang naar schone en zuinige mobiliteit.”

Milieu en energie

Milieudefensie reageert teleurgesteld op het hoofdlijnenakkoord, aldus directeur Donald Pols. “Het nieuwe kabinet denkt te kunnen regeren buiten de werkelijkheid van de rechtsstaat, de natuur en het klimaat. En doet veel te weinig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, terwijl uit nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gevolgen daarvan Nederland nu al kopzorgen geven. Klimaatgeld gaat naar schijnoplossingen en het pamperen van grote vervuilende bedrijven, ten koste van mensen, de planeet en ontwikkelingssamenwerking.”

Het hoofdlijnenakkoord is volgens Energie-Nederland “een goede basis” om verder te gaan met de overgang van fossiele naar duurzame energie. PVV, NSC, BBB en VVD hebben onder meer afgesproken dat de energietransitie “een grote impuls” krijgt en gericht moet zijn op minder afhankelijkheid van “onbetrouwbare landen” voor energie. Nederland moet meer eigen duurzame energie produceren.

De energietransitie in Nederland kampt met problemen die de overgang moeilijker maken. Zo is het stroomnet op veel plekken in het land vol en zijn er personeelstekorten bij het versterken van het elektriciteitsnet. “Het uitvoeren van de bestaande plannen is al een hele opgave. We hopen dat we met een nieuw kabinet snel in overleg kunnen voor het uitwerken van de genoemde maatregelen”, zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van de brancheverenging voor Nederlandse energiebedrijven.

Bron: ANP