Arbodiensten zien meer langdurig verzuim door stress

 

Meer mensen hebben zich het afgelopen jaar langdurig ziek gemeld om stressklachten. Het ging om een groei van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bijna een kwart van al het verzuim was het gevolg van (over)spanning of een burn-out.

 

Volgens de ondernemingen, die samen werkzaam zijn voor zo’n 1 miljoen werknemers, kost het thuis zitten van een personeelslid een bedrijf gemiddeld 315 euro per dag. Met stressgerelateerde klachten ligt een medewerker er gemiddeld 240 dagen al dan niet gedeeltelijk uit, met een burn-out zelfs driehonderd dagen. “Dat heeft impact op de medewerker persoonlijk, maar ook op het bedrijf”, stellen arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare bij het onderzoek.

Tussen de 25 en 45 jaar

Vooral mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben last van stressklachten. Ook zijn het vaker vrouwen dan mannen. De sectoren waarin dit het meest voorkomt zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. In de bouw speelt het probleem het minst. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers ligt het verzuim door stress een vijfde hoger dan bij kleinere ondernemingen.

Gesprek

De arbodienstverleners raden werkgevers aan om scherp te zijn op het herkennen van klachten. “Zo kun je het gesprek hierover eerder op gang brengen en voorkomen dat klachten zich opstapelen”, denkt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. “Als je medewerkers eigen regelruimte geeft om tijd vrij te nemen als dat nodig is, maakt dat voor hen vaak al een groot verschil.”

Bron: ANP