Bedrijfscultuur belangrijk voor aantrekken medewerkers

 

Werkgevers zien de eigen bedrijfscultuur als een belangrijke factor bij het aantrekken van nieuw talent. 39 procent van de werkgevers denkt dat hun bedrijfscultuur voor nieuwe werknemers reden is om een contract te willen ondertekenen.

Bedrijfscultuur staat volgens werkgevers, na de functiewerkzaamheden, op de tweede plek van belangrijkste redenen voor mensen om bij een bedrijf te willen werken. Dat de bedrijfscultuur ook een mismatch kan zijn tussen werkgevers en werknemers, blijkt uit onderzoek onder ruim duizend werknemers en meer dan driehonderd werkgevers, uitgevoerd door employee benefits-aanbieder Circula.

Bedrijfscultuur wordt vooral gezien als richtlijn hoe medewerkers zich horen te gedragen en hoe zij met elkaar omgaan. De bedrijfscultuur binnen Nederlandse bedrijven krijgt van werknemers een ruime voldoende, namelijk een 7,5.

De meeste bedrijven (78 procent) hebben hun bedrijfscultuur gedocumenteerd. Bij bedrijven met meer dan 50 medewerkers is dat 83 procent. Bijna de helft van de bedrijven (48 procent) evalueert zijn kernwaarden zo nu en dan, om te zien of veranderingen nodig zijn.

Kleine bedrijven scoren goed

Transparantie en eerlijkheid is bij zes op de tien werkgevers de belangrijkste kernwaarde. Trots zijn op het werk dat je doet staat op de tweede plaats, gevolgd door gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht functie of achtergrond.

Hoewel kleine bedrijven niet altijd hun bedrijfscultuur hebben vastgelegd, hebben zij op dit vlak een goed imago en wordt vaak gedacht dat de bedrijfscultuur er goed is. Acht van de tien werknemers die bij een bedrijf werken met minder dan vijftig werknemers, zijn (meer dan) tevreden over de huidige cultuur.

Liefdadigheid

Dat veel bedrijven zich ook inzetten op gebieden als duurzaamheid, liefdadigheid en diversiteit, zorgt voor meer tevredenheid bij werknemers. Van de medewerkers die graag willen dat hun werkgever oog heeft voor liefdadigheid, geeft 79 procent aan dat er binnen hun bedrijf ook aandacht aan wordt besteed.
Dit geldt ook voor 80 procent van de werknemers die duurzaamheid als zeer belangrijk beschouwen en voor liefst 91 procent van degenen die diversiteit op de werkvloer hoog in het vaandel hebben staan.