‘Minder aandacht voor stress en mentale gezondheid werknemers’

 

Meer dan de helft van alle werkenden in Nederland ervaart één of meerdere keren per week stress. Gemiddeld gaat het om zeven werkdagen per maand. Slechts 54 procent voelt zich in zo’n geval gesteund door de leidinggevende.

Dit blijkt uit het onderzoek People at Work 2023: a global workforce view, uitgevoerd door HR- en salarisdienstverlener ADP. Opvallend is dat vier op de tien medewerkers vindt dat managers en andere collega’s niet in staat zijn om zonder oordeel het gesprek over stress en mentale gezondheid aan te gaan. Meer dan een kwart (27 procent) geeft aan dat de werkgever helemaal niets doet om de mentale gezondheid van medewerkers te bevorderen.

“Werkgevers moeten – ook na COVID-19 – waakzaam blijven en aandacht houden voor de mentale gezondheid van medewerkers”, benadrukt Agnes Jongkind, senior HR-directeur bij ADP Nederland.

Gedurende de pandemie waren bedrijven veel bezig met het zorgen voor het welzijn van hun medewerkers. Mentale en lichamelijke gezondheid werden in die periode steeds belangrijker. Volgens Jongkind is het een valkuil dat er nu geen of beduidend minder prioriteit aan wordt gegeven.

Ondersteuning verslechterd

ADP ziet dat de ondersteuning vanuit werkgevers bij mentale gezondheidsproblemen is verslechterd in vergelijking met het onderzoek van een jaar geleden. Zo was het percentage werkenden dat zich gesteund voelde door zijn manager eerst 61 procent. Dat is nu gedaald naar 54 procent.

De aandacht die werkenden vanuit collega’s ervaren, is ook gedaald van 66 naar 60 procent. Het percentage werkgevers dat helemaal niets doet is licht gestegen van 26 naar 27 procent. En dat terwijl het percentage werkenden dat zegt dat het werk daadwerkelijk onder stress lijdt, licht gestegen is naar 34 procent, meer dan één op de drie.

Vaker vrij

Veel werkgevers bieden wel nog steeds ondersteuning in de vorm van extra vrije dagen (15 procent) en het intensiveren van de communicatie en het contact met hun medewerkers (20 procent). Deze percentages zijn echter wel beduidend lager dan een jaar, toen 20 procent extra vrije dagen kreeg en 26 procent aangaf dat er meer communicatie en contact vanuit de werkgever was.

Het aantal ondervraagden dat aangeeft dat teambuildingsactiviteiten worden georganiseerd om het welzijn te bevorderen, is gestegen van 19 naar 22 procent. Ook geeft 15 procent van de ondervraagden aan dat ze na werktijd geen berichten van de werkgever meer hoeven te lezen en te beantwoorden.

Dagelijkse praktijk

Jongkind benadrukt dat het allerbelangrijkste is dat de zorg en aandacht ingebed wordt in de dagelijkse praktijk.”Een werkgever die goed zorgt voor zijn mensen, krijgt dat namelijk uitbetaald. Medewerkers die zich veilig en gesteund voelen, presteren meestal beter, zijn minder vaak ziek en voelen zich positiever over het bedrijf waarvoor ze werken. Zorg dat je als werkgever je leidinggevenden traint hoe medewerkers te helpen bij stress en mentale gezondheidsproblemen.”

‘Mkb verzekert zich vaker tegen langdurig verzuim’

Steeds meer ondernemers stappen over op verzekeringen die beschermen tegen financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim.

Dat meldt MKB Nederland. Uit cijfers van kennisinstituut TNO en statistiekbureau CBS bleek onlangs dat 1 op de 4 werkenden tussen 18 en 34 jaar te maken heeft met burn-outklachten als gevolg van werk. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een verzuimverzekering die de financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim dekt.

“Vooral de overstap naar de MKB verzuim-ontzorgverzekering (MKB VOV) wordt steeds vaker gezien als een strategische beslissing die een groeiend aantal ondernemers maakt. Voor ondernemers die momenteel al een verzuimverzekering hebben, biedt deze overstap een kans om niet alleen het financiële risico te minimaliseren, maar ook professionele ondersteuning bij het volledige traject te krijgen”, aldus MKB Nederland.

Bij de keuze om over te stappen, is het volgens MKB Nederland van belang om tijdig actie te ondernemen. “Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat veel verzekeraars samenwerken met geselecteerde arbodienstverleners. Dit kan betekenen dat het huidige contract moet worden beëindigd. Voor het verzekeringsjaar 2023 geldt een opzegtermijn van drie maanden, wat betekent dat de uiterste overstapdatum op 1 oktober 2023 valt.”

Poortwachterproof

Eind 2018 maakten MKB Nederland, het ministerie van SZW en het Verbond van Verzekeraars afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Een nieuw maatregelenpakket moet de risico’s voor (kleine) ondernemers beperken en loondoorbetaling bij ziekte voor hen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken.

“Als uitvloeisel van die afspraken is er sinds januari 2020 de MKB VOV, die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof: als ondernemers de adviezen van de professional opvolgen, kunnen ze niet meer geconfronteerd worden met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar”, laat MKB Nederland weten.

Baas niet op bezoek

Mocht het eenmaal zover komen dat een werknemer langdurig ziek is, dan kan de baas beter niet zelf op bezoek gaan, meldt verzekeraar Acture, op basis van onderzoek onder 1.235 respondenten van 18 jaar en ouder. Een werknemer wil wel graag aandacht van zijn of haar baas, maar bezoek aan huis liever niet. 70 procent van de werknemers denkt negatief of neutraal over een bezoekje aan huis.

Verder geeft 32 procent van de Nederlandse werkenden aan geen ziekmelding te doen, uit vrees om hun collega’s in de steek te laten. Als mensen zich ziekmelden, dan doet een derde van de werkende Nederlanders dat door even een appje te sturen naar zijn of haar leidinggevende.

Ondanks deze hedendaagse methode (video)belt nog steeds 71 procent met de werkgever als er niet gewerkt kan worden. Wel is het zo dat 33 procent van de werknemers zich door de mogelijkheid van thuiswerken minder vaak ziekmeldt en gewoon doorwerkt bij ziekteverschijnselen.

Acture laat ook weten dat een zogenoemde ‘niet-ziek bonus’ niet veel bijdraagt aan het voorkomen van verzuim. “Bijna 50 procent geeft aan dat een niet-ziekmeldbonus hen niet zou weerhouden om zich ziek te melden. Belangrijker is het om aandacht te geven en om zo snel mogelijk in goed overleg te werken aan herstel zodat de terugkeer op de werkvloer weer gerealiseerd wordt”, aldus Acture.