MIA/Vamil in 2022

 

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunnen ondernemers belastingvoordeel ontvangen als zij investeren in duurzame innovatieve bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast.

 

Met de MIA kunnen ondernemers profiteren van een investeringsaftrek die op kan lopen tot 45% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunnen ondernemers 75% van de investeringskosten afschrijven. Een voorwaarde voor deze regelingen is dat de nieuwe techniek of het bedrijfsmiddel wel voldoet aan de eisen van de Milieulijst.
In 2022 is er voor deze regelingen een groter bedrag beschikbaar, namelijk € 169 miljoen. Dit om ondernemers extra te stimuleren om in transitiegerichte en co2-reducerende technieken te investeren zoals apparatuur voor refurbishen (hergebruik). De MIA-aftrekpercentages zijn verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– geen belastingvoordeel meet voor elektrische personenauto’s tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft
– elektrische bestelauto’s stijgen waar mogelijk in voordeel
– vrachtwagens die rijden op een mengsel van waterstof en diesel zijn nieuw op de lijst
– elektrische snor-, brom- en motorfietsen staan niet meer op de lijst
– nieuwe mogelijkheden voor glastuinbouw
– hogere maximumbedragen per dierplaats voor duurzame stallen vanwege hogere bouwkosten
– investeringen in circulaire gebouwen wordt gestimuleerd
– de eisen aan een materialenpaspoort zijn gewijzigd
– voor duurzame bouwmaterialen zijn er een aantal bedrijfsmiddelen nieuw op de lijst

(Bron: Taxence)