Maatregelen rondom personeel

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid NOW regeling

Deze regeling beidt werkgevers tijdelijk een compensatie voor een deel van hun loonkosten voor een periode van 3 maanden. De regeling gaat in vanaf 1 maart 2020. Het percentage van de loonkosten dat gecompenseerd wordt is afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90%. Voorzover bekend wordt de NOW regeling opengesteld voor alle werkgevers welke verwachten dat zij per maart 2020 minimaal 20% omzetverlies zullen leiden. De NOW regeling staat op zichzelf en staat dus los van de WW. Daadwerkelijk gewerkte uren per medewerker is niet relevant.

Welke loonkosten onder de max. 90% vergoeding komen te vallen is nog niet bekend. Er is aangegeven dat alle werknemers onder de regeling gaan vallen, dus ook flexibele contracten en oproepkrachten. Hoe de loonsom moet worden vastgesteld is nog niet bekend.

Als belangrijke voorwaarde wordt gesteld dat je tijdens de periode van compensatie geen ontslag voor werknemers mag aanvragen wegens bedrijfseconomische reden. Het niet verlengen van een tijdelijk contract of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst lijkt hier niet onder te gaan vallen.

Zie ook Introductie Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Loondoorbetalingsverplichting

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om het loon van een werknemer door te betalen. Zelfs als een werknemer niet werkt. Uitzondering op de regel als het niet werken in redelijkheid voor de werknemer komt. Een werknemer die vanuit de eigen keus niet meer op het werk komt is dus zo’n situatie. Als de werknemer niet ziek is en geen ziekteverschijnselen heeft, maar toch thuis wil blijven, heeft hij dus geen recht op loon.

Loonbetaling aan oproepkrachten

De loondoorbetalingsplicht voor een oproepkracht kan voor maximaal 6 maanden uitgesloten worden. Als een oproepkracht langer dan 6 maanden werkzaam is geweest, kan deze werknemer loon claimen op basis van de gemiddelde uren in de afgelopen 3 maanden.

Verlof en Vakantiedagen

Het opnemen van vakantiedagen ligt voor de hand indien een werknemer vanuit de zelfstandige keus thuis blijft.

Recht op thuiswerken

Een hard recht op thuiswerken is er niet. Wel heeft de overheid werkgevers opgeroepen om werknemers zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Maar het is en blijft aan de werkgever om te beoordelen of de bedrijfsvoering en de functie het toelaat om thuis te werken.

Reiskosten stopzetten

Als er geen sprake meer is van woon-werkverkeer dan mag de reiskostenvergoeding voorlopig worden stopgezet.

Proeftijdbeding

Indien er sprake is van een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst kan een dienstverband zelfs al voor de eerste werkdag beëindigd worden. Zonder proeftijdbeding kan het dienstverband alleen met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

Schrijf in op onze nieuwsbrief