EZK wil met subsidie kleine bedrijven weerbaar maken tegen cyberdreigingen

 

Kleine bedrijven nemen te weinig maatregelen tegen cyberdreigingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start daarom een pilot voor een subsidieregeling.

 

Het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van EZK, wil via de pilot subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ onderzoeken of financiële hobbels kleinere ondernemers in de weg zitten bij het nemen van cybersecuritymaatregelen. Praktische voorlichting over cyberveiligheid helpt wel, maar zet nog niet elke ondernemer aan tot actie, zo blijkt.

Micro- en kleine ondernemingen kunnen via de regeling subsidie krijgen voor de kosten van aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Subsidie

De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op de subsidieregeling. Het aanvragen van de investeringssubsidie kan van 2 oktober tot 1 november 2023.

Het beschikbare subsidiebudget voor Mijn Cyberweerbare Zaak is € 300.000. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, totdat het subsidiebudget is uitgeput.

Actielijst

Om te weten waar de cyberveiligheid van het bedrijf nog tekortschiet kunnen ondernemers via een CyberVeilig Check binnen tien minuten een eigen actielijst met te nemen cybermaatregelen opstellen, aldus EZK.
Een leverancier van IT-beveiligingsdiensten kan daarna ondersteunen bij het realiseren van de maatregelen van die actielijst. Vervolgens kunnen ondernemers de aanvraag van de subsidie samen met de actielijst en offerte(s) uploaden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

“Cybersecurity staat vaak niet bovenaan de prioriteitenlijst. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat kleine ondernemers geen doelwit zijn, want de realiteit is anders”, aldus Michel Verhagen, manager van DTC. “Graag stimuleren we kleine ondernemers om nú in actie te komen en snel de belangrijkste cybermaatregelen te treffen.”