Bv met alleen dga mag voortijdig LH-aangifte doen

 

Als een bv geen ander personeel heeft dan haar dga’s of hun meewerkende partners en/of kinderen, mag zij de aangifte loonheffingen doen voor een tijdvak dat nog moet beginnen.

 

Bv’s met een of meer dga’s mogen aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat in het bedrijf alleen dga’s werken, eventueel met meewerkende echtgenoten en kinderen. Er mag geen ander personeel zijn. Daarnaast mogen de dga’s en meewerkende echtgenoten en kinderen niet zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met daarin de voorwaarden die daarvoor gelden. Ook wijst de handleiding op bepaalde aandachtspunten en waarmee de bv rekening moet houden.

Later loonheffingen betalen

Als de bv aangifte doet over tijdvakken die nog niet zijn begonnen, kan zij de loonheffingen nog niet meteen betalen. Zij kan de bijbehorende betalingen wel van tevoren bij haar bank klaarzetten. Betalen is mogelijk vanaf dag van het aangiftetijdvak, behalve voor het eerste aangiftetijdvak van het jaar. Die kan een bv pas betalen vanaf 1 februari. De Belastingdienst kan geen betalingen verwerken die eerder zijn gedaan.

Corrigeren van onjuiste aangifte

Mocht de bv een fout hebben gemaakt in de aangifte over een nog te beginnen tijdvak, dan is deze aangifte niette corrigeren met een correctiebericht. De bv zal in die situatie de volledige aangifte opnieuw moeten verzenden, maar dan met de juiste gegevens. Ook moet de bv een nieuwe aanmaakdatum in de aangifte vermelden. De Belastingdienst verwerkt namelijk alleen de aangifte met de meest recente aanmaakdatum.

Bron: Forum Salaris 13 januari 2023