Arbodiensten zien meer langdurig verzuim door stress

 

Meer mensen hebben zich het afgelopen jaar langdurig ziek gemeld om stressklachten. Het ging om een groei van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bijna een kwart van al het verzuim was het gevolg van (over)spanning of een burn-out.

 

Volgens de ondernemingen, die samen werkzaam zijn voor zo’n 1 miljoen werknemers, kost het thuis zitten van een personeelslid een bedrijf gemiddeld 315 euro per dag. Met stressgerelateerde klachten ligt een medewerker er gemiddeld 240 dagen al dan niet gedeeltelijk uit, met een burn-out zelfs driehonderd dagen. “Dat heeft impact op de medewerker persoonlijk, maar ook op het bedrijf”, stellen arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare bij het onderzoek.

Tussen de 25 en 45 jaar

Vooral mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben last van stressklachten. Ook zijn het vaker vrouwen dan mannen. De sectoren waarin dit het meest voorkomt zijn de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. In de bouw speelt het probleem het minst. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers ligt het verzuim door stress een vijfde hoger dan bij kleinere ondernemingen.

Gesprek

De arbodienstverleners raden werkgevers aan om scherp te zijn op het herkennen van klachten. “Zo kun je het gesprek hierover eerder op gang brengen en voorkomen dat klachten zich opstapelen”, denkt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. “Als je medewerkers eigen regelruimte geeft om tijd vrij te nemen als dat nodig is, maakt dat voor hen vaak al een groot verschil.”

Bron: ANP

Verruimd prijsplafond voor zzp’ers, winkels en verenigingen

 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

 

Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand.

Voordeliger plafond elektriciteit

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond besloten dat het maximumtarief voor elektriciteit wordt verlaagd tot € 0,40 per kWh. Dat was eerder € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt verhoogd van 2.400 kWh tot 2.900 kWh. Dat betekent dat een groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huishoudens en andere kleinverbruikers daar minder voor betalen. Met deze invulling blijft de prikkel om energie te besparen bestaan en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en daardoor meer elektriciteit en minder gas gebruiken.

De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw. Een huishouden met een gemiddeld verbruik heeft in 2023 in totaal zo’n € 2.500 voordeel van het prijsplafond. In 2021 was het gemiddelde verbruik van een huishouden 1.200 m3 gas en 2.460 kWh elektriciteit (CBS).

Kleinverbruikers

Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb.

Warmte

Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan de het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt en de uitvoering van het plafond voor warmtenetten wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.

Vaste korting in november en december

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Om huishoudens begin deze winter al te helpen ontvangen huishoudens en andere kleinverbruikers in november en december een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening. Deze compensatie is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt verrekend via de energieleveranciers.

Subsidie voor energieleveranciers

De energieleveranciers ontvangen een vergoeding voor het energieverbruik dat onder het plafond valt. Deze vergoeding wordt volledig ingezet om de energieprijzen voor de consument en andere kleinverbruikers te verlagen. Hierdoor komt de steun terecht bij de huishoudens en andere kleinverbruikers en voorkomt het kabinet dat energieleveranciers zelf in financiële problemen komen door de uitvoering van het plafond. De totale kosten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven worden de totale kosten van het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december geschat op zo’n € 23,5 miljard.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: ”Steeds meer mensen en bedrijven worden geraakt door de ongekend hoge energieprijzen. Met een prijsplafond helpen we om de lasten te verlichten en hebben mensen meer zekerheid. We hebben bij de uitwerking van het prijsplafond ook rekening gehouden met huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp of zijn aangesloten op een warmtenet. Daarom gaat het verbruiksplafond voor elektriciteit omhoog en het tarief omlaag, en komt er een prijsplafond voor warmtenetten. Dankzij de grote inzet van de energieleveranciers kan het prijsplafond al per 1 januari worden ingevoerd.”

Buro360 steunt het Daniel den Hoed fonds

Voor de mensen die mij niet kennen; ik ben Menno en sinds 2 jaar werkzaam bij Buro360.
Eén van mijn grote passies is sporten en ik vind dat leuk om te koppelen aan een goed doel. 8 jaar geleden heb ik, samen met mijn team, voor het goede doel van Parijs naar Rotterdam hardgelopen. Hiermee hebben we een bedrag van € 20.000.- aan het kankerfonds mogen doneren.

Nu 8 jaar later heb ik een nieuw doel, met daaraan gekoppeld een goed doel; in augustus fiets ik in 8 dagen van Italië naar Maastricht. Een georganiseerde tocht, genaamd Tour for Life, waarmee ik geld inzamel voor het Daniel den Hoed fonds. Daniel den Hoed Fonds gaat de strijd aan tegen kanker door de financiering van succesvol kankeronderzoek, uitgevoerd door Erasmus MC Kanker Instituut.

Deze tocht fiets ik allereerst omdat ik ontzettend graag mag fietsen. Maar door deze afstand (1.300km en 19.000hm) in 8 dagen te fietsen, wil ik me sterk maken om een flink sponsorbedrag binnen te halen voor dit fonds

Wil jij me sponsoren? Dit mag voor elk bedrag! Alle beetjes helpen. Je vindt hieronder een link waarmee je rechtstreeks een bedrag naar mijn persoonlijke deelnemerspagina kunt overmaken. Op deze pagina kun je ook zien hoeveel sponsorgeld ik al binnen heb gehaald. Het minimale sponsorbedrag wat ik binnen moet halen is € 2.500,-.

Super bedankt dat je me wilt sponsoren.

De voortgang van mijn sponsorbedrag deel ik op Facebook en desgewenst kan ik jouw/jullie bedrijfsnaam ook in benoemen.

https://www.tourforlife.nl/menno-feenstra-tour-for-life-2022?skip_cookies=true&#amount=0

Sportieve groet, Menno

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 

Het aanvragen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021) is nu mogelijk. 

 

De NOW is bedoeld voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met ten minste 20% omzetverlies. Met de tegemoetkoming kan je je werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Nieuw is dat starters met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari en 30 september 2021 ook een aanvraag kunnen indienen.

Met het formulier ‘Aanvragen tegemoetkoming NOW zevende aanvraagperiode’ doe je een aanvraag voor een tegemoetkoming NOW voor november en december 2021. De aanvraag kan worden ingediend van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Wat heb je nodig voor de aanvraag? 

Voor je aanvraag heb je de volgende gegevens nodig:
– Het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet.
– Het verwachte percentage omzetverlies in de maanden november en december 2021.
– Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen.

Aanvragen met eHerkenning 

Je logt in met eHerkenning om je tegemoetkoming aan te vragen. Voor deze aanvraag heb je eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger. Dit kan hier.

Aanvragen zonder eHerkenning 

Kan je nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kan je een aanvraag doen zonder eHerkenning, dit kan hier.

Moeten we voor jou de NOW aanvraag doen? 

Als je wilt dat wij voor jouw onderneming een NOW aanvraag doen, stuur dan een e-mail naar je contactpersoon binnen Buro360.

Qredits rentekorting kleine ondernemers COVID-19

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Aanvragen kan via je contactpersoon bij Qredits.NL

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Beperking lage bijtelling nul emissie auto’s

Wie dacht met een elektrische auto van een lage bijtelling (4%) te genieten moet even goed bedacht zijn op het volgende. De overheid heeft besloten om in 2019 de geldende regeling aan te passen.

Huidige situatie

Momenteel is de bijtelling als volgt voor auto’s met een datum eerste toelating op de weg in 2017 of 2018

CO2-uitstoot Bijtelling
0 4%
Meer dan 0 22%

De bijtelling van 4% geldt gedurende 60 maanden.

€ 50.000 grens in 2019

Auto’s met een nul-emissie behouden in 2019 nog steeds de 4% bijtelling. Echter, elektrische auto’s met een cataloguswaarde van meer dan € 50.000 worden anders ‘gewaardeerd’.

Hier is de bijtelling 4% tot de grens van € 50.000. Boven dit bedrag is de bijtelling echter 22%. Dit geldt alleen voor nieuwe auto’s die in 2019 op de weg komen.

Wat is wijsheid?

Je hebt je oog laten vallen op een elektrische auto boven de cataloguswaarde van € 50.000. Doen of niet doen en de 22% bijtelling voor lief nemen? Mogelijk is het handig om in 2018 nog over te gaan tot aanschaf van een dergelijke auto!

Wil je hierover een weloverwogen besluit nemen en heb je de behoefte aan een goed advies? Neem dan contact op met Gerke Wispelwey van Buro360.

Bel

DGA en pensioen: wat staat er op het menu?

Januari 2017 viel het doek, de directeur-grootaandeelhouder (DGA)mag van de overheid geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Voor bestaande pensioenvoorzieningen komt er een overgangsperiode van drie jaren waarin gekozen kan worden om het opgebouwde pensioen af te kopen of om te zetten in een soort spaarvariant. Als het goed is hebben vele DGA’s de pensioenopbouw in eigen beheer al laten bevriezen in afwachting van deze wetgeving. Eerlijk is eerlijk, de mogelijkheid om vandaag de dag gebruik te maken van een eigen beheer pensioenregeling was toch al te duur. Immers, de opbouw aftrekken tegen 20 tot 25% VPB, om vervolgens de uitkering op pensioendatum tegen misschien wel een IB tarief van 52% uit te keren was toch al niet de meest voordelige optie.

Over de vraag wat de ondernemer nu zou moeten regelen, als voorziening voor de oude dag heb ik al eens geschreven in een eerdere column, check daarvoor B360 Nieuws op onze website. Toch even op een rij, welke gerechten er vanaf nu op het menu staan:

Huidige voorziening premievrij voortzetten

Een makkelijke oplossing, waarbij de bestaande tot dusver opgebouwde pensioenrechten blijven bestaan. Voor de onderneming echter niet wenselijk want er bestaat grote kans dat een deel van de winstreserve op deze wijze niet als dividend maar als pensioen op termijn uitgekeerd gaat worden, tegen het alsdan geldende – misschien wel hoge – IB tarief van 52%. Tevens wordt u beperkt in de mogelijkheden om dividend uit te keren. In de meeste gevallen waarschijnlijk niet doen dus.

Pensioenaanspraak voortzetten bij een verzekeraar

Voortzetten bij een verzekeraar betekent de commerciële waarde van de opgebouwde pensioenaanspraak afstorten bij de verzekeraar. Deze commerciële waarde is vaak twee tot drie keer hoger dan de fiscale waarde welke doorgaans opgebouwd is in de eigen beheer situatie. Vanuit het kostenaspect is deze optie veelal niet uitvoerbaar.

Omzetten in een oudedagsverplichting

Deze optie sluit het meeste aan bij de bestaande opgebouwde fiscale voorziening. Het voordeel is dat deze omzetting geen direct liquiditeitsnadeel oplevert. De opgebouwde fiscale post blijft in de toekomst beschikbaar om te gebruiken als inkomensvoorziening voor de oudedag. Kortom; een goede optie.

Opgebouwde fiscale voorziening in 1 keer afkopen

De eenmalige afkoopregeling is fiscaal gezien misschien wel de meest voordelige optie. Feit is wel dat de liquiditeiten aanwezig moeten zijn om de afkoop te financieren. Tevens zal er eens goed nagedacht moeten worden hoe dan wel een inkomensvoorziening oudedag op te bouwen. Kortom; dit is ook een optie.

 

Heeft u plannen om iets met het opgebouwde pensioen in eigen beheer te gaan doen, maar weet u niet hoe? Bel

Inkomensvoorziening voor de oude dag

Vele ondernemers stellen de vraag hoe ze om moeten gaan met pensioen opbouw. Tegenwoordig is het waarschijnlijk verstandiger om te spreken van een inkomensvoorziening voor de oude dag. Nieuwsgierig waarom? Bekijk het filmpje.

Naar aanleiding van het filmpje vragen, neem dan vrijblijvend eens contact op.

Bel

Modern ondernemen in een veranderende markt

Ondernemers hebben te maken met een steeds snellere en veranderende markt. De een vindt het allemaal heerlijk gaan; een ander blijft hardnekkig ontkennen dat de maatschappij de laatste twintig jaar toch echt veranderd is. Wie bij wil blijven moet een beetje zicht hebben op de macro economische ontwikkelingen. Ik begrijp ze, al is het natuurlijk allemaal perceptie. Je moet tegenwoordig modern ondernemen met toegevoegde waarde. OF’s columnist en specialist Gerke Wispelwey van Buro360 Adviseurs en Accountants uit Leeuwarden legt uit.

Meer weten? Bekijk het filmpje

Hoelang moet ik de administratie van de onderneming bewaren?

Zo rond de jaarwissel ontstaat altijd de vraag over de wettelijke bewaarplicht van administraties.
De basisgegevens  bewaar je 7 jaar. Dat zijn de gegevens die wij het belangrijkst vinden. Denk aan:

Grootboekadministratie

Hierin leg je alle financiële transacties vast. Bijvoorbeeld ontvangen inkoopfacturen of betalingen. Het grootboek geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van de onderneming.

Debiteuren- en crediteurenadministratie

Hierin houdt u alle openstaande facturen van je klanten en leveranciers bij.

Voorraadadministratie

Als je goederen inkoopt en verkoopt, hou je hierin uw voorraden en de waarde ervan bij.
in- en verkoopadministratie. Hierin hou je alle inkoop- en verkoopfacturen bij.
Voor de andere gegevens kun je kiezen:

Bewaar ze 7 jaar

Spreek een kortere bewaartermijn met de belastingdienst af.
Neem daarvoor contact op met je belastingkantoor.
Voor gegevens van onroerende zaken  geldt een langere bewaartermijn: 10 jaar.

Geldt de bewaarplicht voor papier én digitaal?

Ja, die geldt voor papieren én digitale gegevens.

Administratie uitbesteed?

Dan gelden dezelfde bewaartermijnen.

Heeft u nog vragen over de bewaartermijn, Bel