Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 

Het aanvragen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor de zevende aanvraagperiode (november en december 2021) is nu mogelijk. 

 

De NOW is bedoeld voor werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met ten minste 20% omzetverlies. Met de tegemoetkoming kan je je werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Nieuw is dat starters met personeel die een startdatum hebben tussen 1 februari en 30 september 2021 ook een aanvraag kunnen indienen.

Met het formulier ‘Aanvragen tegemoetkoming NOW zevende aanvraagperiode’ doe je een aanvraag voor een tegemoetkoming NOW voor november en december 2021. De aanvraag kan worden ingediend van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Wat heb je nodig voor de aanvraag? 

Voor je aanvraag heb je de volgende gegevens nodig:
– Het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet.
– Het verwachte percentage omzetverlies in de maanden november en december 2021.
– Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan je terug te betalen.

Aanvragen met eHerkenning 

Je logt in met eHerkenning om je tegemoetkoming aan te vragen. Voor deze aanvraag heb je eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger. Dit kan hier.

Aanvragen zonder eHerkenning 

Kan je nog niet inloggen met eHerkenning? Dan kan je een aanvraag doen zonder eHerkenning, dit kan hier.

Moeten we voor jou de NOW aanvraag doen? 

Als je wilt dat wij voor jouw onderneming een NOW aanvraag doen, stuur dan een e-mail naar je contactpersoon binnen Buro360.