DGA en pensioen: wat staat er op het menu?

Januari 2017 viel het doek, de directeur-grootaandeelhouder (DGA)mag van de overheid geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Voor bestaande pensioenvoorzieningen komt er een overgangsperiode van drie jaren waarin gekozen kan worden om het opgebouwde pensioen af te kopen of om te zetten in een soort spaarvariant. Als het goed is hebben vele DGA’s de pensioenopbouw in eigen beheer al laten bevriezen in afwachting van deze wetgeving. Eerlijk is eerlijk, de mogelijkheid om vandaag de dag gebruik te maken van een eigen beheer pensioenregeling was toch al te duur. Immers, de opbouw aftrekken tegen 20 tot 25% VPB, om vervolgens de uitkering op pensioendatum tegen misschien wel een IB tarief van 52% uit te keren was toch al niet de meest voordelige optie.

Over de vraag wat de ondernemer nu zou moeten regelen, als voorziening voor de oude dag heb ik al eens geschreven in een eerdere column, check daarvoor B360 Nieuws op onze website. Toch even op een rij, welke gerechten er vanaf nu op het menu staan:

Huidige voorziening premievrij voortzetten

Een makkelijke oplossing, waarbij de bestaande tot dusver opgebouwde pensioenrechten blijven bestaan. Voor de onderneming echter niet wenselijk want er bestaat grote kans dat een deel van de winstreserve op deze wijze niet als dividend maar als pensioen op termijn uitgekeerd gaat worden, tegen het alsdan geldende – misschien wel hoge – IB tarief van 52%. Tevens wordt u beperkt in de mogelijkheden om dividend uit te keren. In de meeste gevallen waarschijnlijk niet doen dus.

Pensioenaanspraak voortzetten bij een verzekeraar

Voortzetten bij een verzekeraar betekent de commerciële waarde van de opgebouwde pensioenaanspraak afstorten bij de verzekeraar. Deze commerciële waarde is vaak twee tot drie keer hoger dan de fiscale waarde welke doorgaans opgebouwd is in de eigen beheer situatie. Vanuit het kostenaspect is deze optie veelal niet uitvoerbaar.

Omzetten in een oudedagsverplichting

Deze optie sluit het meeste aan bij de bestaande opgebouwde fiscale voorziening. Het voordeel is dat deze omzetting geen direct liquiditeitsnadeel oplevert. De opgebouwde fiscale post blijft in de toekomst beschikbaar om te gebruiken als inkomensvoorziening voor de oudedag. Kortom; een goede optie.

Opgebouwde fiscale voorziening in 1 keer afkopen

De eenmalige afkoopregeling is fiscaal gezien misschien wel de meest voordelige optie. Feit is wel dat de liquiditeiten aanwezig moeten zijn om de afkoop te financieren. Tevens zal er eens goed nagedacht moeten worden hoe dan wel een inkomensvoorziening oudedag op te bouwen. Kortom; dit is ook een optie.

 

Heeft u plannen om iets met het opgebouwde pensioen in eigen beheer te gaan doen, maar weet u niet hoe? Bel