Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds COVID-19

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds
De afgelopen tijd hebben wij in onze berichtgeving veel aandacht besteed aan de melding betalingsonmacht voor belastingen en premies. Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de bijdragen voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Om dat te voorkomen, moet de zogenoemde betalingsonmacht op tijd aan het bedrijfstakpensioenfonds worden gemeld.

Let op: een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingen geldt niet als een melding betalingsonmacht voor de heffingen bedrijfspensioenfonds en premies.

Neem voor informatie over eventuele tegemoetkomingen met betrekking tot de coronacrisis contact op met het bedrijfstakpensioenfonds waarbij je klant is aangesloten.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening COVID-19

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in verband met het coronavirus enkele tijdelijke voorzieningen getroffen voor rechtspersonen en verenigingen van eigenaars (vve’s).

Algemene vergadering

In verband met het coronavirus is het niet altijd mogelijk om een algemene vergadering fysiek te houden. De maatregelen bieden de mogelijkheid om de vergadering via de elektronische weg te houden, ook als de statuten van de rechtspersoon of de vve dit niet toestaan. Daarnaast kan de termijn voor het houden van de vergadering worden verlengd.

Opstellen jaarrekening

De termijn voor het opstellen van de jaarrekening kan worden verlengd. Het niet op tijd kunnen deponeren van de jaarrekening in verband met het coronavirus heeft geen gevolgen voor de civiele bestuurdersaansprakelijkheid in verband met faillissement. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit standpunt ook voor de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid zal worden gevolgd.

Meer informatie

Het is nog niet bekend wanneer deze voorzieningen in werking treden. Zodra hier meer bekend over is, zullen we je informeren.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Opschorting handhaving Wet DBA opnieuw verlengd tot 1 januari 2020

Het zit het kabinet niet mee. Met de beste bedoelingen voor de ZZP’ ers werd de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) omgezet tot de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in mei 2016.

De VAR had als doel om aan te tonen dat de Belastingdienst jou ziet als zzper of freelancer zodat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft af te dragen. Omdat in de ogen van het kabinet deze regeling schijnzekerheid opleverde werd besloten tot de Wet Deregulering Beoordeling Arbeids Relatie (DBA). Dit zou alles oplossen en schijnzelfstandigheid voorkomen!

Doos van Pandora

ZZper en opdrachtgever: samen verantwoordelijk door een zogenaamd modelcontract te ondertekenen waarin de arbeidsverhouding word vastgelegd. Die modelovereenkomst kon van de Belastingdienst site gedownload worden. Een groter karwei dan gedacht werd en de invoering leverde veel problemen op.

2020

Om iedereen te laten wennen en te leren werken met deze modelovereenkomsten heeft het kabinet besloten om eerst tot 1 mei 2020 niet te handhaven en derhalve  achteraf geen boetes op te leggen als blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband.

Kwaadwilligen

Uitgesloten zijn kwaadwilligen en ernstige gevallen. Hiermee komt de Belastingdienst tegemoet aan de onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De Belastingdienst moet echter wel de navolgende drie criteria, opvolgend, bewijzen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid

Per saldo is er klaarblijkelijk veel onzekerheid bij de bedenkers van deze wet en zijn er nog te veel losse eindjes. ’T Geeft freelancers en opdrachtgevers in ieder geval de ruimte om hun afspraken goed te regelen.