Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds COVID-19

Melding betalingsonmacht bedrijfstakpensioenfonds
De afgelopen tijd hebben wij in onze berichtgeving veel aandacht besteed aan de melding betalingsonmacht voor belastingen en premies. Bestuurders van rechtspersonen, die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor het niet betalen van de bijdragen voor deelname in een bedrijfstakpensioenfonds. Om dat te voorkomen, moet de zogenoemde betalingsonmacht op tijd aan het bedrijfstakpensioenfonds worden gemeld.

Let op: een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingen geldt niet als een melding betalingsonmacht voor de heffingen bedrijfspensioenfonds en premies.

Neem voor informatie over eventuele tegemoetkomingen met betrekking tot de coronacrisis contact op met het bedrijfstakpensioenfonds waarbij je klant is aangesloten.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

 

Schrijf in op onze nieuwsbrief