Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening COVID-19

Tijdelijke maatregelen algemene vergadering en opstellen jaarrekening
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in verband met het coronavirus enkele tijdelijke voorzieningen getroffen voor rechtspersonen en verenigingen van eigenaars (vve’s).

Algemene vergadering

In verband met het coronavirus is het niet altijd mogelijk om een algemene vergadering fysiek te houden. De maatregelen bieden de mogelijkheid om de vergadering via de elektronische weg te houden, ook als de statuten van de rechtspersoon of de vve dit niet toestaan. Daarnaast kan de termijn voor het houden van de vergadering worden verlengd.

Opstellen jaarrekening

De termijn voor het opstellen van de jaarrekening kan worden verlengd. Het niet op tijd kunnen deponeren van de jaarrekening in verband met het coronavirus heeft geen gevolgen voor de civiele bestuurdersaansprakelijkheid in verband met faillissement. Het is nog niet duidelijk in hoeverre dit standpunt ook voor de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid zal worden gevolgd.

Meer informatie

Het is nog niet bekend wanneer deze voorzieningen in werking treden. Zodra hier meer bekend over is, zullen we je informeren.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief