WOZ-taxaties niet structureel veel te hoog’

 

Staatssecretaris Van Rij is het niet eens met de conclusie dat huiseigenaren veel te hoog worden aangeslagen voor de WOZ.

Dit antwoordt Van Rij op Kamervragen over het bericht ‘Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’’.

Van de bezwaarschriften die in 2021 zijn ingediend tegen de WOZ-waarde van een woning is 39,4% gehonoreerd. Dat betekent dat de WOZ-waarde is veranderd bij 39,4% van de WOZ-waarden van woningen waartegen bezwaar is gemaakt. Nu in 2021 tegen 3,2% van de woningen bezwaar is gemaakt, is de WOZ-waarde dus bij 1,3% van de woningen aangepast. De reden dat gemeenten bij een heroverweging van de WOZ-waarde in het kader van een bezwaar tot een andere inschatting komen, ligt voor een deel aan het feit dat de geregistreerde objectkenmerken soms niet meer correct blijken te zijn. Dit betreft dan met name onjuistheden in de secundaire objectkenmerken, zoals de onderhoudstoestand van de woning en de kwaliteit van de woonvoorzieningen. Dergelijke objectkenmerken zijn onderhevig aan verandering en gemeenten hebben daar op het moment van beschikken niet altijd zicht op.

Bij de uitvoering van de Wet WOZ zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden continue bezig met het signaleren en doorvoeren van verbeteringen om de kwaliteit te borgen als onderdeel van de jaarlijkse herwaarderingscyclus. Van Rij is op dit moment aan het onderzoeken op welke wijze dit informele traject voor uitvoeringsorganisaties verplicht kan worden gesteld en hoe de Waarderingskamer dit meeneemt in haar toezicht.

Bron: Brief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’’, nr. 2023ZO4572, Ministerie van Financien, 8 mei 2023