Wijzigingen en tips particulieren 2024

Overdrachtsbelasting
Benut verruiming startersvrijstelling

Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar die een woning kopen om zelf in te wonen, kunnen eenmalig gebruik maken van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Bij de aankoop van een woning met een waarde van maximaal 440.000 euro is dan geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit maximumbedrag gaat per 1 januari 2024 omhoog naar 510.000 euro. Het kan daarom voordelig zijn om de aankoop van een woning met een waarde tussen de 440.000 euro en 510.000 euro uit te stellen naar 2024

Pas middeling voor het laatst toe voor tijdvak 2022-2024

1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Dat betekent:

De laatste periode waarover je kan middelen is 2022, 2023 en 2024.
Als je kiest voor 2022 als laatste jaar voor middeling (2020, 2021 en 2022), dan kan je voor 2023 en 2024 geen middeling meer aanvragen.
Wil je de mogelijkheid behouden om over 2023 en 2024 middeling aan te vragen, dan kan dat alleen in combinatie met 2022. Houd daarmee rekening bij je keuze.

Per 2024 verval van belastingvrij schenken voor een eigen woning

Vanaf 1 januari 2024 treden er belangrijke veranderingen op in de regels voor schenkingen voor een eigen woning. Tot 2024 kunnen derden, zoals ooms en tantes, nog belastingvrij tot € 28.000 schenken aan dierbaren die een huis willen kopen. Na 2024 geldt voor kinderen een schenkingsvrijstelling van € 6.633 per kind per jaar. Voor kleinkinderen van derden is deze vrijstelling € 2.658 per jaar. Tot zover bekend kunnen na 1 januari 2024 alleen de ouders van kinderen van 18 t/m 39 jaar eenmalig een bedrag van € 31.813 schenken.

Wil je nog schenken tegen de huidige regels die tot 2024 gelden? Je schenking regelen kan nog vóór 2024

Toeslagen? Let op de inkomenstoets!

Voor je recht op toeslagen is je inkomen van belang. Jaarlijks veranderen de grenzen en wellicht geldt dat ook voor je inkomen. Check daarom voor welke toeslagen je in aanmerking komt. Let ook op je box 3-vermogen en check tijdig hoeveel dit is. Zit dat net boven het voor de betreffende toeslag relevantie maximum? Neem dan maatregelen. De bedragen van de vermogenstoets staan rond 1 december a.s. online op www.toeslagen.nl.

Voldoe aan je aflossingsplicht

Heb je een eigenwoninglening met fiscaal verplichte aflossing? Zorg er dan voor dat je alle over 2023 verschuldigde aflossingstermijnen hebt voldaan. Zo houd je je recht op renteaftrek.

Besteed je jubelton op tijd

Heb je in 2021 een schenking gekregen en toen een beroep gedaan op de hoge vrijstelling voor de eigen woning(jubelton)? Je moet het bedrag dat je in 2o21, 2022 en 2023 ontving met een beroep op deze vrijstelling, afgezien van het vrij besteedbare deel, vóór 1 januari 2024 besteden aan de eigen woning (aanschaf, verbouwing, aflossing).

Lijfrentepremie

Je mag alleen premies en stortingen aftrekken in het jaar waarin je deze hebt betaald. De opgebouwde reserveringsruimte is in 2023 maximaal 17% van je premiegrondslag in 2023.

Bereid je voor: Energielabels voor recreatiewoningen verplicht vanaf 2024

Per 1 januari 2024 wordt het verplicht om een geldig energielabel aan te bieden voor verkoop of verhuur van recreatiewoningen in Nederland. Het energielabel moet bepaald worden volgens de berekeningsmethode NTA 8800 en bepaalt hoeveel fossiele energie de woning gebruikt. Het energielabel blijft 10 jaar geldig en de bepaling ervan gebeurt door een energieprestatie-adviseur (EP-adviseur).

Er zijn uitzonderingen voor beschermde monumenten, vrijstaande gebouwen en woningen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2, gebouwen die niet langer dan 2 jaar in gebruik zijn, woningen die in totaal minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn en gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport zal vanaf 1 januari 2024 controleren of recreatiewoningen een verplicht energielabel hebben. Bij ontbreken van een verplicht energielabel, kan er een boete volgen.