Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslag IB en Vpb 2022

 

De Belastingdienst heeft de informatie over het betalen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 geactualiseerd.

 

 

Ligt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn vóór 1 april 2022?

Dan valt het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat de termijnen in april tot en met december 2022 nog niet betaald hoeven te worden. Betaling van de termijnen via de betalingsregeling start op 1 oktober 2022.

Ligt de uiterste betaaldatum van de 1e termijn op of ná 1 april 2022?

Dan valt deze voorlopige aanslag buiten het bijzonder uitstel van betaling. Deze wordt dan niet meegenomen in de betalingsregeling. Het bedrag moet betaald worden binnen de daarvoor geldende termijnen.

Bron: Belastingdienst, 12 april 2022