Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

 

De nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen met 3,13% vanaf 1 juli 2023.

 

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 juli 2023:

  • € 1.995,00 per maand
  • € 460,40 per week
  •  € 92,08 per dag

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen (in euro’s).

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

BBL-leerlingen

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen (in euro’s).

Minimumloon per uur ( in euro’s) vanaf 1 juli 2023 voor BBL-leerlingen bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.

Bron: Regeling van 17 april 2023, nr. 2023-0000203905, Ministerie SZW, Stcrt. 2023, 12023 en Forum Fiscaal Dienstverleners