Werkgeversorganisaties: liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

 

In plaats van een fikse loonsverhoging om de hogere prijzen te compenseren is het beter om met eenmalige beloningen te komen, zeggen de werkgeversorganisaties.

 

 

De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden de Arbeidsvoorwaardennota 2023, hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars.

De organisaties hebben grote zorgen over de economie. In hun agenda signaleren zij dat de situatie waarin het Nederlandse bedrijfsleven opereert extreem wispelturig is, onder andere door de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis. Na een rap herstel van de coronacrisis die nog maar net achter ons ligt, komt Nederland waarschijnlijk volgend jaar alweer in een economische recessie terecht. Niet alle bedrijven en sectoren zijn in staat om financiële klappen door onder andere fors gestegen inkoop- en energieprijzen, terugbetaling van de coronaschulden en de versnelde verhoging van het minimumloon, op te vangen zonder dat zij schade aan de onderneming of werkgelegenheidsverlies riskeren. De loonruimte moet dus nauwgezet worden bepaald door de situatie in een bedrijf of sector en de loonafspraken moeten daarbinnen passen. Ook kunnen cao-partijen afspreken hoe arbeidsvoorwaarden meebewegen bij grote mee- of tegenvallers.

Eerder concludeerden economen van De Nederlandsche Bank dat er nog geen risico is op een loon-prijsspiraal en dat er ruimte is voor een sterke loongroei. FNV-voorzitter Tuur Elzinga noemde op twitter het advies ‘een leugenachtig verhaal’.

Bron: VNO-NCW, 13 december 2022 en NOS.