Werkgever en werknemer moeten straks visie op re-integratietraject geven

 

Om de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen, is het gesprek tussen werknemer en werkgever van groot belang. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

 

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van een gezamenlijk plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is.

De nieuwe regeling legt vast wat nu vaak al praktijk is. De regeling is bedoeld om het gesprek over re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject, aldus SZW.

De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld. Een en ander staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant.

Langdurige uitval

Verzekeraar Nationale-Nederlanden berekende recent dat ziekteverzuim de Nederlandse economie vorig jaar ruim 27 miljard euro heeft gekost, een stijging van negen miljard euro ten opzichte van 2021.
Vooral de toename van psychische klachten spelen volgens NN daarbij een grote rol. Mentale problemen, zoals overspannenheid of burn-outs, zorgen voor langere uitval van personeel en resulteren vaak in een re-integratietraject.