Wat als jouw organisatie niet voldoet aan de nieuwe eisen van de Arbowet?

Serieuze controle nieuwe eisen Arbowet

Nam je in het verleden de uitvoering van de Arbowet met een korreltje zout. Dan is het nu wel aardig om even verder te lezen want de controlemogelijkheden van deze wet zijn vergaand gewijzigd en uitgebreid.

SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zware bevoegdheden gekregen om de nieuwe Arbowet te controleren en zo nodig boetes uit te delen.

Binnen zonder kloppen

Zo kan de Inspectie zonder afspraak en zonder toestemming van de werkgever een bedrijf betreden en zijn controlewerk doen. De werkgever is verplicht mee te werken aan alle stappen die de inspecteur zet en dat zijn er nogal wat.

De inspecteur mag vragen stellen aan de werknemers, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Uiteraard kan de inspectie ook aan jou als werkgever vragen stellen.

Daarnaast is de inspecteur bevoegd om de personeelsadministratie te controleren. Denk aan contracten, personeelsdossiers en de loonadministratie. Uiteraard mag hij ook de werkomstandigheden controleren inclusief het arbeidsomstandighedenbeleid.

Maatregelen

De nieuwe Arbowet heeft als gevolg dat de inspecteur meer mogelijkheden heeft om maatregelen op te leggen. Hij is zelfs verplicht om een boete te geven als bijvoorbeeld het basiscontract niet aanwezig is.

Naleving

Indien de inspecteur kleine of niet ernstige overtredingen aantreft zal hij eerst naleving van de wet vorderen. De inspecteur zal dan schriftelijk aangeven wanneer hij tevreden is met de werkomstandigheden en binnen welke termijn een werkgever dit moet realiseren. Een tweede controle zal uitwijzen of er sprake is van naleving van de nieuwe Arbowet.

Boeterapport

Voldoe je na de tweede controle nog steeds niet aan de nieuwe Arbowet dan stelt de inpecteur een boeterapport op en stuurt deze naar de boeteoplegger van de Inspectie SZW. Deze boeteoplegger heeft de bevoegdheid om al dan niet een boete op te leggen.

1 juli 2018

Op de vraag hoe hoog de boetes zijn is jammer genoeg nog geen antwoord. In ieder geval moet elke werkgever voor 1 juli 2018 de zaakjes in orde hebben en te voldoen aan alle eisen van de Arbowet. In deze is voorkomen beter dan genezen.

Schrijf in op onze nieuwsbrief