Vanaf 1 januari 2018 Vakantietoeslag over overwerkloon

Vakantietoeslag: ook over het overwerkloon

Overwerken en dat te laten uitbetalen is vanaf 1 januari 2018 extra aantrekkelijk voor werknemers. Werkgevers zijn nu verplicht ook over de overwerkuren 8% vakantietoeslag uit te keren.

Geschiedenis

De vakantietoeslag is ontstaan na de tweede wereldoorlog als extraatje boven het al eerde ingevoerde betaalde vakantieverlof. Het idee was om werknemers te stimuleren op vakantie te gaan. Met de vakantietoeslag konden zij zich dit veroorloven. Gunstig voor iedereen. De werknemers kwamen uitgerust weer op het werk en de werkgevers profiteerden hier weer van. Zowel de Regering en werknemers waren het er over eens dat deze toeslag in één keer uitgekeerd werd.

Betere bestemming

De MediaMarkt maakt op dit moment reclame om het vakantiegeld maar te besteden in hun winkel. Dit is niet van alle dag. Onderzoek heeft aangetoond dat al sinds de invoering van de vakantietoeslag de uitkering gebruikt wordt om er andere zaken mee te betalen. Denk hierbij aan grote aanschaffen of het betalen van schulden. Dit speelt met name een rol bij de lagere inkomens.

Extra kostenpost?

Bij veel overwerk kan de vakantietoeslag hoog oplopen voor de werkgever. De vraag die zich nu voordoet of dat ook zo is omdat in veel cao’s en arbeidscontracten de bepaling is opgenomen: “Overwerk wordt in eerste aanleg gecompenseerd door vrije tijd”. En dat is natuurlijk een ander probleem.