Uitstel betaling belasting verlengd tot en met 31 maart 2022

 

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel liep anders af op 31 januari 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

 

Uitstel van betaling blijft beschikbaar voor die ondernemers die dit door de blijvende coronamaatregelen nog nodig hebben en biedt hen extra financiële ruimte. Momenteel hebben ruim 264.000 ondernemers een totale openstaande belastingschuld van € 18,7 miljard. In totaal hebben ruim 380.000 ondernemers gebruik gemaakt van het uitstel van betaling.

Ondernemers die al gebruik maken van het uitstel, hoeven geen actie te ondernemen. Ondernemers die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het uitstel of hun openstaande schuld al volledig hebben afgelost, kunnen tot en met 31 maart 2022 uitstel van betaling aanvragen. Het uitstel geldt voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

Het uitstel van betaling vanwege de coronacrisis geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting.

Online sportlessen

In de periode van de verplichte sluiting hebben sportscholen online sportlessen aangeboden. Om de sportscholen tegemoet te komen, voert het kabinet ook met terugwerkende kracht het verlaagd btw-tarief op online sportlessen weer in voor de periode vanaf 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022.

(Bron: taxence)