Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo/Tozo) COVID-19

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling. De DGA dient wel aannemelijk te maken dat zijn/haar BV nu geen salaris kan uitbetalen.

De Torzo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bron:KvK.NL

Loket
Overbrugging zelfstandigen (Torzo of Tozo) moet aangevraagd worden bij het BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) loket van de gemeente waarin je woonachtig bent. Veelal kan er ingelogd worden op het loket via DigiD. Indien je niet een DigiD kode hebt moet die dus eerst nog aangevraagd worden. De noodloketten zijn open.

Onderstaand de linkjes om direct bij het loket van de gewenste gemeente’s in Friesland uit te komen:

De gemeenten welke niet in bovengenoemde lijst staan bieden de regeling aan via BZF Bureau Zelfstandigen Friesland.

Aanvragen DigiD op deze link klikken

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief