Tegemoetkoming getroffen ondernemers (4.000 euro) COVID-19 (TOGS)

Bij het RVO de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de regeling Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 per 27 maart 2020 opengesteld. Deze regeling was eerder bekend gemaakt on de noemer Noodloket direct getroffen ondernemers. Het betreft hier de eenmalige gift van 4.000 euro aan ondernemers die rechtstreeks zijn getroffen door overheidsmaatregelen rond de Coronacrisis.

Gedupeerde ondernemingen

Door die overheidsmaatregelen zien ondernemingen en instellingen hun omzet geheel of grotendeels verdwijnen. De gemiste omzet kan bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de coronacrisis achter de rug is. Voor deze gedupeerde ondernemingen geldt dat een groot deel van hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Het gaat concreet om ondernemingen die:

  • door overheidsingrijpen gedwongen hun deuren moeten sluiten
  • dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, ook met minder dan honderd personen
  • direct getroffen zijn door het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Welke bedrijven komen in aanmerking voor de regeling?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Bron: RVO.NL

Aanvulling 1 op regeling

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling, de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19, aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registreren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling.
Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd.

Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Aanvulling 2 op regeling Nevenactiviteit

Naast uw hoofdactiviteit staan er maximaal 2 nevencodes op uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. We illustreren dit met een voorbeeld. Stel: u bent een modeontwerper met als hoofdactiviteit ‘industrieel en productontwerp’. De code die bij deze hoofdactiviteit hoort, valt niet onder de regeling. Maar u verkoopt uw kleding ook in winkel met de nevencode die staat voor ‘retail’. Met deze nevenactiviteit komt u wel in aanmerking voor de regeling. Voldoet u ook aan de andere voorwaarden, dan kunt u de TOGS aanvragen.

Bron: Rijksoverheid

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info