Subsidieregeling STAP-budget wijzigt, aanvragen vanaf 1 maart

 

De Subsidieregeling STAP-budget is op 19 juli 2021 gepubliceerd met als doel het stimuleren van een leercultuur waarin mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en waarmee mensen regie krijgen op hun eigen loopbaan doordat zij zelf de beschikking krijgen over een leer- en ontwikkelbudget.

Wijzigingen

De Subsidieregeling STAP-budget wordt op een aantal punten gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zijn onder te verdelen in drie categorieën, te weten:

  1. inhoudelijke wijzigingen die zien op onder meer de toegankelijkheid van de regeling;
  2. wijzigingen ten behoeve van de uitvoering; en
  3. technische wijzigingen.

UWV-werkloket

Het uitgangspunt van de Subsidieregeling STAP-budget is om de toegang voor iedereen te garanderen door middel van een eenvoudig digitaal proces. Niet iedereen kan echter aansluiten op de digitale weg. Daarom regelt de Subsidieregeling STAP-budget al dat aanvragen van subsidie ook gedaan kunnen worden bij het UWV-werkloket en subsidieaanvragers hierbij indien nodig ondersteuning krijgen. Dergelijke ondersteuning neemt meer tijd in beslag dan een digitale aanvraag. Om te voorkomen dat het budget langs de digitale weg volledig uitgeput is voordat aanvragen via het UWV-werkloket zijn verwerkt, is artikel 9 aangepast.

Voor verdere info kan je terecht op de volgende website STAP-budget | UWV | Particulieren 

(Bron: Accountancy Vanmorgen)