Subsidieloket verduurzaming mkb-bedrijven geopend

 

Mkb-ondernemers kunnen weer subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun bedrijf, via de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM).

 

Dat meldt de overheid. In totaal is er een budget beschikbaar van 14,4 miljoen euro. Met de SVM kunnen Mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 september 2023. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het budget op is.

“Door te verduurzamen kunnen mkb-ondernemers bijdragen aan een beter klimaat en kunnen zij direct besparen op de energiekosten. Veel verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de praktijk snel terug”, aldus de overheid.

In het energieadvies van de energieadviseur staat welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn, en welke investeringen dit vraagt. Het gaat om adviezen over zowel het verduurzamen van het bedrijfspand als de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van het isoleren van muren, vloeren en daken of het aanbrengen van HR++-beglazing of het installeren van zonnepanelen. Maar ook over het aanschaffen van elektrische bestelwagens, energiezuinige keukenapparatuur of andere bedrijfsapparatuur. Ook kleinere maatregelen zoals het vervangen van conventionele verlichting door led-verlichting of het plaatsen van aanwezigheidsdectectie valt onder verduurzamingsmaatregelen.

Ondernemers kunnen – naast subsidie voor advies – ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal een van de maatregelen uit het energieadvies. Ondersteuningsactiviteiten die in aanmerking komen zijn: het opvragen en beoordelen van offertes, het aanvragen van één of meer subsidies of onderzoeken naar andere financieringsmogelijkheden en het opstellen en uitzetten van een opdracht.

Kosten

Als wordt voldaan aan de voorwaarden krijgen ondernemers een vergoeding voor 80 procent van de kosten. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal 400 euro en maximaal 750 euro. Het maximale subsidiebedrag is 2.500 euro voor advies én ondersteuning samen. Bedrijven die in aanmerking komen zijn mkb-bedrijven (tot 250 werknemers en een maximale jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro) die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en die bovendien niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen.

De investeringen in de maatregelen zelf, zoals aanschafkosten of installatiekosten, vallen niet onder deze subsidie. Daarvoor kunnen ondernemers gebruik maken van andere subsidies zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze en andere subsidies zijn te vinden via de subsidie- en financieringswijzer van RVO.

Kwaliteit advies

Om de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning te verbeteren is de regeling voor 2023 op punten aangepast. “Nieuw is dat de energieadviseur tenminste twee jaar ervaring moet hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen. Ook moet een jaarafrekening van de energieleverancier als bijlage bij de aanvraag worden toegevoegd. Tot slot zijn de eisen aan het advies aangescherpt en moet de ondernemer een verklaring ondertekenen waarin de ondernemer aan geeft op de hoogte te zijn gesteld van de subsidievoorwaarden. Met deze aanscherpingen wordt oneigenlijk gebruik van de regeling (zoveel mogelijk) voorkomen”, aldus de overheid.

Aanvragen