Steeds minder mensen zonder werk beschikbaar voor baan

 

Van alle Nederlanders die geen werk hebben zijn er steeds minder beschikbaar voor een baan, komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de druk op de arbeidsmarkt steeds groter geworden.

 

Een steeds grotere groep werkgevers kampt al met problemen bij het vinden van nieuw personeel. Cafés sloten dit jaar al terrassen deels of geheel omdat ze te weinig bedienend personeel hebben, en op luchthaven Schiphol en bij spoorwegmaatschappij NS is sprake van lange wachttijden of uitval van treinen.

Volgens het CBS hebben 3,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar oud geen betaald werk, maar werkgevers kunnen uit die groep steeds minder personeel werven. De zogeheten niet-werkenden zijn namelijk in te delen in werklozen, die in principe wel op zoek zijn naar werk, en mensen die ook geen baan zoeken of niet beschikbaar zijn voor betaald werk. Die laatste categorie groeit volgens de cijfers, terwijl het aantal werklozen de afgelopen jaren hard is gedaald.

Het aantal niet-werkenden is sinds 2013 al met een half miljoen gekrompen tot 3,7 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Het aantal werklozen is in diezelfde periode ruim gehalveerd van 747.000 in 2013 tot 329.000 eind juni. Het CBS rekende ook uit hoeveel semiwerklozen er zijn. Dat zijn mensen die of hebben gezocht naar een baan of daar beschikbaar voor zijn, maar niet allebei. Deze groep kromp sinds 2013 met bijna 39 procent tot 295.000 mensen.

Er zijn meerdere redenen waarom mensen zonder werk geen nieuwe baan meer proberen te vinden. Een groot deel van de Nederlanders zonder werk is niet beschikbaar voor betaald werk vanwege de hoge leeftijd, aldus het CBS. Deze groep groeide de afgelopen negen jaar licht, van 1,5 miljoen mensen in 2013 tot 1,6 miljoen mensen nu. Daarnaast zijn er 1,5 miljoen mensen zonder baan die om andere redenen geen betaald werk vinden. Jongeren zonder werk zijn daar vaak niet beschikbaar voor omdat ze een opleiding volgen.

Bron: ANP