SRA-rapport: Winst en investeringsvermogen mkb onder druk

 

Het midden- en kleinbedrijf heeft over 2022 gemiddeld een flink lagere winstgroei laten zien dan in voorgaande jaren. Niet eerder was de winstgroei zo beperkt, meldt de SRA in haar jaarlijkse rapport over de staat van het mkb.

De winst in het mkb is in 2022 gemiddeld met 1,5 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is mager, zeker in vergelijking met de winstgroei van bijna 38 procent in 2021, blijkt uit het SRA-Rapport ‘Branches in Zicht 2023’. Nooit eerder in het SRA-BiZ-onderzoek was de winstgroei zo beperkt.

Voor het eerst in jaren waren er bovendien meer bedrijven (53,3 procent) die hun winst zagen afnemen, dan bedrijven waarvan de winst gelijk bleef of steeg. Wel waren de verschillen tussen en binnen branches groot. Zo moesten de industrie en de bouw het doen met een behoorlijke winstdaling, terwijl de winstgroei juist bovengemiddeld was in transport & logistiek, de horeca en in automotive.

Meer omzet

Ook ten opzichte van de omzetontwikkeling was de winstgroei in het mkb erg bescheiden. De omzet is in 2022 namelijk met 13,1 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het mkb heeft de hogere personeelskosten – die in 2022 met 10,2 procent stegen – en inflatie deels in de prijzen weten door te berekenen, maar daar zit vanwege de concurrentiepositie een grens aan.
SRA-bestuurslid Paul Dinkgreve maakt zich grote zorgen over het mkb. “Als bedrijven nog meer winst moeten inleveren en lenen bovendien steeds duurder wordt, staan de investeringen onder druk, mede gezien het feit dat in het afgelopen jaar al minder ondernemingen kredietwaardig waren.”

Hoge kosten en inflatie

De bedrijfskosten zijn in het mkb in het afgelopen jaar relatief sterk gestegen, met bijna 14 procent. Hierbij was de krappe arbeidsmarkt van grote invloed. De toename van de personeelskosten van ruim 10 procent was veel sterker dan in voorgaande jaren. De lonen stegen met gemiddeld 5,4 procent.

“Het mkb heeft met de omzetstijging deels de hoge inflatie en personeelskosten in de prijzen kunnen doorrekenen, maar daar zit omwille van de concurrentiepositie een grens aan”, aldus Dinkgreve. “Een omzetstijging van 13,1 procent lijkt nog aardig, maar is geflatteerd gezien de inflatie. Voor 2023 zal de inflatie hoog blijven en de klap van de hogere loonkosten moet in 2023 door de cao-afspraken nog komen.”

De SRA-bestuurder memoreert de krimp van de economie in het eerste kwartaal van 2023 en de magere groeiverwachtingen. “In die context moeten ondernemers investeren in de energietransitie, digitalisering en innovatie om toekomstbestendig te blijven. Ik maak me daar echt zorgen om.”

Vooral microbedrijven voelen druk

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof deelt die zorg, vooral als het gaat om het kleinere mkb. Het merendeel van het mkb bestaat uit microbedrijven. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat de winstontwikkeling juist in dit segment onder druk staat.

57 procent van de bedrijven met een omzet tot 1 miljoen euro heeft de winst vorig jaar zien dalen. Bij bijna 40 procent ging het zelfs om een krimp van 50 procent of meer. “Bij deze bedrijven zit innovatie vaak in de genen en zij hebben de potentie om gezond te groeien en goede oplossingen te zoeken en te vinden voor alle grote vraagstukken die er liggen”, stelt Vonhof in het SRA-Rapport. “Maar voor deze ondernemers wordt het steeds moeilijker en duurder om aan financiering te komen voor alle noodzakelijke ontwikkelingen die in aantocht zijn.”

Als het micro-mkb op achterstand komt, raakt alles uit balans, meent de MKB-Nederland-voorman. “Dat zou voor onze economie en de totale breedte van het bedrijfsleven bepaald geen goede zaak zijn. Als kleine ondernemers bezwijken onder de gevolgen van de huidige ontwikkelingen en grote bedrijven alsmaar verder consolideren, wordt de economie eenzijdiger en verliezen we het broodnodige innovatieve vermogen van juist de microbedrijven.”

Volgens Vonhof is het cruciaal dat de lasten voor ondernemers met Prinsjesdag nu niet verder worden verhoogd. “Dat het kabinet is gevallen, mag niet leiden tot verdere vertraging van de aanpak van de grote problemen die er spelen ten aanzien van klimaat, stikstof en op de arbeidsmarkt. We gaan er dan ook van uit dat belangrijke wetgeving doorgang vindt en behandeld blijft worden nu het kabinet demissionair is.”

Kredietwaardigheid verslechterd

Het risico dat een onderneming in het mkb binnen een jaar failliet gaat, berekent SRA aan de hand van de PD-rating (Probability of Default), feitelijk het vermogen tot betaling. Hoe lager de PD-rating, hoe beter de mogelijkheden voor externe financiering.

Uit berekeningen van SRA-BiZ komt naar voren dat gemiddeld 77,9 procent van het mkb vorig jaar een PD-rating van onder de 1 procent liet zien. Voor het eerst in jaren betekent dit een verslechtering ten opzichte van het voorgaande jaar (in 2021 was dit 86,4 procent). Vanaf 2015 tot en met 2021 was consistent een stijging van dit percentage zichtbaar.

De verschillen in kredietwaardigheid binnen en tussen de branches waren opnieuw groot. In transport & logistiek en in automotive is de kredietwaardigheid verbeterd ten opzichte van 2021. Specialistische zakelijke dienstverleners, de industrie, de horeca en de detailhandel laten de sterkste achteruitgang zien. Absoluut gezien hebben de logistieke branche, de bouw en de automotive nu de hoogste kredietwaardigheid, specialistische zakelijke dienstverleners de laagste.

Onderzoek

Het SRA-rapport Branches in Zicht 2023, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb.
Het is gebaseerd op een cijferanalyse over 2022 van meer dan zevenduizend gevalideerde jaarrekeningen uit de SRA-benchmarkdatabase Branche in Zicht, met in totaal 400.000 jaarrekeningen. De cijfers zijn afkomstig van de jaarrekeningen van SRA-accountantskantoren, die samen 55 procent van het mkb bedienen.

SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2023’