RVO: voorkom terugvordering TVL-schuld door CJIB-deurwaarder

 

De RVO stuurt binnenkort het dossier van zo’n 2.000 ondernemers die te veel TVL ontvingen naar Het Centraal Justitieel Incasso Bureau, waarschuwt de uitvoeringsorganisatie. Het gaat om ondernemers die (een deel van) het voorschot moeten terugbetalen en niet reageerden op veelvuldige berichten en telefoontjes van de RVO.

Een betalingsregeling heeft altijd de voorkeur, licht de RVO toe. Er zijn ruime terugbetaalmogelijkheden en de uitvoeringsorganisatie staat klaar om mee te denken met de persoonlijke situatie van ondernemers.

Veel ondernemers hebben al een betalingsregeling

Zo’n 420.000 ondernemers hebben een voorschot TVL ontvangen. Na de definitieve vaststellingen moeten op dit moment zo’n 55.000 ondernemers (een deel van) dit voorschot terugbetalen. Ondernemers spreken hiervoor een betalingsregeling af, vragen om uitstel , of betalen het bedrag in één keer terug.

Zo’n 2.000 ondernemers hebben niet gereageerd, zelfs na 6 tot 8 persoonlijke mails, brieven en telefoontjes. De RVO ziet na de herhaalde pogingen dan ook geen andere mogelijkheid dan de TVL-dossiers van hen over te dragen aan het CJIB.

Reageer alsnog binnen 2 weken na CJIB-aanmaning

Wie tot deze groep behoort ontvangt van het CJIB een aanmaning. Hierna is er nog een laatste kans om binnen 2 weken een betalingsregeling af te spreken. Neem hiervoor contact op met het CJIB. Het CJIB geeft dat dan door aan de RVO.

Als een ondernemer niet reageert wordt het dossier overgedragen aan de deurwaarder van het CJIB. Vanaf dat moment is de afwikkeling van de schuld volledig in handen van het CJIB. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. Het is dan voor de RVO niet meer mogelijk te helpen met de terugbetaling.