Rittenregistratie moet adressen begin- en eindpunt bevatten

 

Als een rittenregistratie de adressen van de bestemmingen en vertrekpunten niet noemt, voldoet zij niet aan de wettelijke eisen. Dat kan ertoe leiden dat de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak ten onrechte achterwege is gebleven.

 

Een man rijdt in 2017 in een auto van de zaak. Omdat de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ heeft afgegeven, laat de werkgever de bijtelling achterwege. Naderhand vraagt de fiscus de werknemer om ter controle een vragenformulier in te vullen. Daarnaast verzoekt de inspecteur de man om hem een rittenregistratie te overleggen. Maar de Belastingdienst constateert dat de overlegde rittenregistratie niet voldoet aan de wettelijke eisen. Rechtbank Den Haag is het daarmee eens. Zo ontbreken de adressen van de bestemmingen en de vertrekpunten in de rittenregistratie van de werknemer. Wanneer de gereden route is afgeweken van de gebruikelijke route, is dat evenmin vermeld. Daarnaast wijken de kilometerstanden op de overlegde garagebonnen af van de kilometerstanden in de rittenregistratie.

Gebruik van faciliteit vereist kennis

De werknemer stelt niet te hebben geweten dat hij zo nauwkeurig moet zijn. Maar dat gebrek in kennis komt voor zijn rekening. Wie een belastingvoordeel wil benutten, moet zich in de voorwaarden en administratieve verplichtingen verdiepen, aldus de rechtbank. De Belastingdienst mag daarom de werknemer een naheffingsaanslag loonheffingen en € 531 aan betalingsverzuimboete opleggen.

Bron: Rechtbank Den Haag 20 oktober 2022 (gepubliceerd 5 januari 2023), ECLI:NL:RBDHA:2022:11324, AWB 22/309