RI&E Verplichting

 

Waarschijnlijk ben je RI&E plichtig. Sinds 1994 is de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).

 

 

Het kan zo zijn dat het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken voor de gezondheid. Dit moet elk bedrijf (laten) onderzoeken met een schriftelijk onderzoek (de RI&E). Deze RI&E draagt bij aan een veilige en gezonde organisatie. Zorg ervoor dat je RI&E actueel wordt gehouden, maar hou er ook rekening mee dat arbeidsongevallen uit het verleden erin worden opgenomen. In de RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen. Daar staat in beschreven welke maatregelen er worden genomen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Toetsen van de RI&E

De RI&E is verplicht om te worden getest, maar dit geldt niet voor elke werkgever

(Bron: www.rie.nl)