Rechten en Verplichtingen personeel COVID-19

Loondoorbetalingsverplichting

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is om het loon van een werknemer door te betalen. Zelfs als een werknemer niet werkt. Uitzondering op de regel als het niet werken in redelijkheid voor de werknemer komt. Een werknemer die vanuit de eigen keus niet meer op het werk komt is dus zo’n situatie. Als de werknemer niet ziek is en geen ziekteverschijnselen heeft, maar toch thuis wil blijven, heeft hij dus geen recht op loon.

Loonbetaling aan oproepkrachten

De loondoorbetalingsplicht voor een oproepkracht kan voor maximaal 6 maanden uitgesloten worden. Als een oproepkracht langer dan 6 maanden werkzaam is geweest, kan deze werknemer loon claimen op basis van de gemiddelde uren in de afgelopen 3 maanden.

Verlof en Vakantiedagen

Het opnemen van vakantiedagen ligt voor de hand indien een werknemer vanuit de zelfstandige keus thuis blijft.

Recht op thuiswerken

Een hard recht op thuiswerken is er niet. Wel heeft de overheid werkgevers opgeroepen om werknemers zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Maar het is en blijft aan de werkgever om te beoordelen of de bedrijfsvoering en de functie het toelaat om thuis te werken.

Reiskosten stopzetten

Als er geen sprake meer is van woon-werkverkeer dan mag de reiskostenvergoeding voorlopig worden stopgezet.

Proeftijdbeding

Indien er sprake is van een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst kan een dienstverband zelfs al voor de eerste werkdag beëindigd worden. Zonder proeftijdbeding kan het dienstverband alleen met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

Privacy

  • Als werkgever mag je geen medische gegevens van het personeel verwerken. Over het algemeen betekent dat dus dat je medewerkers niet naar hun gezondheid mag vragen of een test laten afnemen ter controle van die gezondheid. Je mag personeel wel door een bedrijfsarts op corona laten testen.
  • Je mag een medewerker in het kader van de coronacrisis met verkoudheids- of griepverschijnselen naar huis sturen.
  • Een werknemer die zich ziek meldt, hoeft niet zijn werkgever niet te melden dat hij besmet is met het coronavirus. Als de werknemer dit vrijwillig meldt, dan mag je deze informatie als werkgever niet vastleggen of delen.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief