Prinsjesdag: Plannen kabinet voor heffen overdrachtsbelasting bij overdracht nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 4% overdrachtsbelasting heffen bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties. Ondernemers betalen dan ongeveer evenveel belasting als bij directe levering van nieuwe onroerende zaken. Ondernemers kunnen al gestarte vastgoedprojecten aanmelden voor een overgangsregeling. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.

Doel: gelijker speelveld voor ondernemers bij overdracht nieuwe onroerende zaken

Het kabinet wil een gelijker speelveld tussen ondernemers bij de overdracht van nieuwe onroerende zaken. Bij directe levering betaalt de verkoper 21% btw (omzetbelasting). Maar gaat het via aandelentransacties, dan hoeft de verkoper geen btw te betalen. En door de samenloopvrijstelling betaalt de koper nu ook geen overdrachtsbelasting. Het kabinet wil deze onbedoelde ongelijkheid door de wetgeving niet meer. En wil ook over de overdracht via aandelentransacties belasting heffen.

Voorstel: 4% overdrachtsbelasting en overgangsregeling

Het kabinet stelt het volgende voor:
Vanaf 1 januari 2025 valt de overdracht van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties in bepaalde situaties niet meer onder de samenloopvrijstelling. De koper betaalt dan 4% overdrachtsbelasting, behalve bij 90% belast gebruik.
De nieuwe maatregel geldt niet voor al gestarte vastgoedprojecten. Hiervoor komt een overgangsregeling.

Gevolg: gelijke belastingheffing

De levering van nieuwe onroerende zaken via aandelentransacties wordt gelijker belast met directe levering. Hiermee wordt de belastingdruk voor beide situaties in veel gevallen gelijk. Ondernemers hebben de keuze voor de overdrachtswijze die voor hen het voordeligst is (om andere dan fiscale redenen).

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2024. Als de Tweede en de Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2025 in. Let op: ondernemers die gebruik willen maken van de overgangsregeling moeten zich hiervoor aanmelden. Na 1 januari 2024 hebben ondernemers 3 maanden de tijd om zich aan te melden bij de Belastingdienst.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/