Prinsjesdag: Plannen kabinet voor belasting op auto’s en andere voertuigen

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de aanschafbelasting (bpm) op personenauto’s verhogen. En de komende jaren een aantal vrijstellingen voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) en bpm afbouwen of beëindigen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over de verhoging beslissen.

Doel: eenvoudiger en duurzame keuze aanmoedigen

Het kabinet wil het belastingstelstel eenvoudiger maken. Hiervoor wil het kabinet regelingen die niet effectief zijn beëindigen of versoberen. De belastingdruk tussen de verschillende voertuigen wordt daardoor gelijker. Ook wil het kabinet het aantrekkelijker maken om duurzamere keuzes te maken. Verder wil het kabinet nieuwe en geïmporteerde personenauto’s duurder maken door een verhoging van de bpm. En met het geld dat hiermee wordt opgehaald de aankoop van een tweedehands elektrische auto subsidiëren.

Voorstel: verschillende maatregelen voor bpm en mrb voor auto’s en andere voertuigen

Het kabinet stelt de volgende maatregelen voor:
Bpm op personenauto’s verhogen  
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 het vaste deel van de bpm verhogen met ongeveer € 200. Afhankelijk van de inflatie tussen nu en 2025 past het kabinet dit bedrag nog aan. Het variabele deel van de bpm verandert niet. Dit is het deel dat afhangt van de CO2-uitstoot van de personenauto.
Mrb voor kampeerauto’s verhogen  
Het kabinet wil de mrb voor kampeerauto’s vanaf 1 januari 2026 verhogen naar halftarief. Eigenaren van een kampeerauto betalen dan niet 25% (kwarttarief) maar 50% van het tarief voor een personenauto. Er is dan geen verschil meer tussen het tarief voor kampeerauto’s voor eigen gebruik en kampeerauto’s voor verhuur.
Mrb voor paardenvervoer verhogen  
Het kabinet wil de mrb voor paardenvervoer per 1 januari 2026 verhogen naar voltarief. Het gaat alleen om voertuigen die speciaal zijn ingericht voor het vervoeren van paarden. En die eigenaren alleen niet-beroepsmatig voor de paardensport gebruiken. Eigenaren van deze voertuigen betalen dan niet 25% (kwarttarief) maar het volledige tarief dat ook geldt voor een personenauto.
Verlaagde brandstoftoeslag voor auto’s op aardgas en autogas beëindigen 
Het kabinet wil per 1 januari 2026 de mrb-vrijstelling beëindigen voor personenauto’s en bestelauto’s die rijden op:

  • CNG;
  • LNG;
  • LPG met de typeaanduiding af-fabriek, G3-installatie of R115-installatie.
    Voor deze auto’s betalen eigenaren dan ook de volledige brandstoftoeslag.

Bpm voor geldtransportwagens niet meer terug te vragen  
Het kabinet stelt voor dat eigenaren van geldtransportwagens vanaf 1 januari 2026 geen bpm meer kunnen terugvragen.
Mrb-vrijstelling voor oldtimers versoberen 
Het kabinet wil dat de mrb-vrijstelling voor oldtimers vanaf 1 januari 2028 alleen nog geldt voor voertuigen die vóór 1988 zijn gebouwd. Nu zijn alle voertuigen van 40 jaar of ouder nog vrijgesteld van mrb.
Mrb voor autobussen op LPG en aardgas invoeren 
Het kabinet wil mrb invoeren voor autobussen die op LPG of aardgas rijden. Nu betalen eigenaren hiervoor nog geen mrb (nihiltarief). Om bestaande afspraken met te sector niet te verstoren, stelt het kabinet voor deze vrijstelling per 1 januari 2030 af te schaffen. Eigenaren betalen dan ook de volledige mrb.

Gevolg: hogere belasting en eenvoudiger en gelijker belastingstelsel

Door de verschillende aanpassingen gaan de eigenaren van deze voertuigen meer belasting betalen. Het belastingstelsel wordt eenvoudiger en gelijker door de vermindering van het aantal uitzonderingen.

Stand van zaken wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2024. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaan de maatregelen op verschillende momenten in.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/