Prinsjesdag: Plannen kabinet om herinvesteringsreserve aan te passen 

Het kabinet wil ondernemers de mogelijkheid geven de herinvesteringsreserve in meer situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld voor boeren die een deel van hun bedrijf moeten stoppen door overheidsingrijpen. Met een herinvesteringsreserve kunnen ondernemers onder bepaalde voorwaarden belasting uitstellen wanneer ze een bedrijfsmiddel met winst verkopen. De Tweede en de Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen.

Doel: ondernemers meer mogelijkheden om geven herinvesteringsreserve te gebruiken

Het kabinet wil met deze maatregel ondernemers meer mogelijkheden geven om de herinvesteringsreserve te gebruiken.

Voorstel: regels voor gebruik herinvesteringsreserve aanpassen

Het kabinet stelt voor om de regels voor gebruik van de herinvesteringsreserve aan te passen. Dit moet het gebruik ervan in meer situaties mogelijk maken. Bijvoorbeeld voor ondernemers die met een deel van hun bedrijf stoppen op basis van een beëindigingsregeling. In sommige situaties kunnen ondernemers de herinvesteringsreserve dan ook gebruiken voor een ander bedrijf.

Voorbeeld nieuwe regels herinvesteringsreserve

Hilde heeft 2 ondernemingen voor de inkomstenbelasting, een melkveehouderij en een minicamping. Zij stopt door overheidsingrijpen voor een deel met haar melkveehouderij. Ze verkoopt een melkmachine, enkele koeien en fosfaatrechten van haar melkveehouderij. De verkoop levert haar € 10.000 boekwinst op. Over deze boekwinst moet zij belasting betalen. Maar als zij van de boekwinst een tractor wil kopen voor haar melkveehouderij, dan mag ze gebruik maken van de herinvesteringsreserve. Ze hoeft dan nog geen belasting te betalen over de € 10.000 boekwinst.

In de huidige situatie staan de regels niet toe dat Hilde de herinvesteringsreserve gebruikt voor haar andere onderneming.

Met de nieuwe regels mag Hilde de herinvesteringsreserve wel gebruiken voor investeringen in haar andere onderneming. De boekwinst van de verkoop van de melkmachine kan ze dan gebruiken voor haar minicamping.

Gevolg: meer mogelijkheden om herinvesteringsreserve te gebruiken

Bent u een ondernemer voor de inkomstenbelasting? En stopt u gedeeltelijk met uw onderneming  door overheidsingrijpen, bijvoorbeeld op basis van een beëindigingsregeling? Dan krijgt u meer mogelijkheden om de herinvesteringsreserve te gebruiken. De maatregel geldt alleen voor deze situaties en heeft geen directe invloed op de meeste burgers en bedrijven.

Stand van zaken wetsvoorstel

Deze maatregel is onderdeel van het wetsvoorstel Belastingplan 2024. Wanneer het voorstel door de Tweede en de Eerste Kamer is goedgekeurd gaat deze vanaf 1 januari 2024 in.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl