Prinsjedag: Effect van verschillende belastingwijzigingen: mensen in loondienst en gepensioneerden houden meer inkomen over

Het kabinet stelt verschillende maatregelen voor in het Belastingplan 2024. Deze hebben effect op mensen in loondienst en op gepensioneerden. Zij betalen in 2024 minder belasting over hun inkomen en houden netto meer over. Ook mensen met een hoger inkomen gaan er volgend jaar op vooruit. De stijging is alleen minder dan deze zou zijn geweest zonder de extra maatregelen die het kabinet neemt om mensen met een lager inkomen te ondersteunen in hun koopkracht.

Wijzigingen en effecten op inkomens

De verschillende wijzigingen en de effecten op de inkomens van mensen op een rij:

  • Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf het  minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit.
  • De inkomstenbelasting kent voor werkenden 2 schijven. Vanaf 2024 wordt het bedrag waarop de 2e belastingschijf begint minder geïndexeerd: met 3,55% in plaats van 9,9%. Hierdoor gaan mensen met een hoog inkomen of hoog aanvullend pensioen er minder op vooruit.
  • De inkomstenbelasting voor gepensioneerden kent 3 schijven. Vanaf 2024 worden de bedragen waarop de 2e en 3e belastingschijf beginnen minder geïndexeerd: met 3,55% in plaats van 9,9%. Hierdoor gaan gepensioneerden met een inkomen boven ongeveer € 40.000 er minder op vooruit.
  • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan werkenden en gepensioneerden maximaal € 20 meer belasting betalen.

De jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen is voor 2024 met 9,9% veel hoger dan in eerdere jaren. Hierdoor betalen mensen in loondienst en gepensioneerden in 2024 minder belasting.

Het totaaleffect van al deze belastingwijzingen voor verschillende groepen staat in de volgende infographic.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/