Motie tijdelijke verruiming verliesverrekening VPB2020 COVID-19

De Tweede Kamer heeft 16 april 2020 twee moties aangenomen over een onderzoek naar een tijdelijke verruiming verliesverrekening Vpb.

De eerste motie verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe het mogelijk is om toe te staan dat al in 2020, op basis van een geschatte winst- en verliesrekening, aangifte gedaan kan worden en direct het geschatte verlies verrekend kan worden met de winst van 2019.

De tweede motie verzoekt de regering, te onderzoeken of een verruiming van de huidige verliesverrekening kan bijdragen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

TERUG naar CORONACRISIS MKB Info

Schrijf in op onze nieuwsbrief