Maatregelen tegemoetkoming / subsidie’s en uitkeringen

Compensatieregeling direct getroffen ondernemers (TOGS)

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven in aanmerking komen. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken. Denk aan schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Bij bedrijven in deze sectoren kunnen misgelopen orders moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. RVO.nl voert de regeling uit.

Bron: KvK.NL

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo)

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

  • maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
  • daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal € 1.500,31 netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De Torzo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt de regeling verder uit met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bron:KvK.NL

Geopende Loketten

Overbrugging zelfstandigen (Torzo of Tozo) moet aangevraagd worden bij het BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) loket van de gemeente waarin je woonachtig bent. Veelal kan er ingelogd worden op het loket via DigiD. Indien je niet een DigiD kode hebt moet die dus eerst nog aangevraagd worden. De noodloketten zijn open.

Onderstaand de linkjes om direct bij het loket van de gewenste gemeente’s in Friesland uit te komen:

De gemeenten welke niet in bovengenoemde lijst staan bieden de regeling aan via BZF Bureau Zelfstandigen Friesland.

Aanvragen DigiD op deze link klikken

Schrijf in op onze nieuwsbrief