Maatregelen rondom belastingen

Bijzonder uitstel betalingen belastingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer en hebt u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Deze mogelijkheid staat open voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting(btw) en loonheffingen. Na indienen van het verzoek wordt er automatisch 3 maanden uitstel van betaling gegeven. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft niet betaald te worden.

Indien een betalingsuitstel van 3 maanden te kort is kan er voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. Op dat moment zullen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Verlagen voorlopige aanslag 2020

Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zullen naar verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door de coronacrisis. Er kan altijd een verzoek ingediend worden om de voorlopige aanslag te verlagen, zodat meteen minder belasting over het boekjaar 2020 betaald wordt. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Het betreft hier een bestaande regeling.

Tijdelijke verlaging van invorderingsrente en belastingrente

  1. Invorderingsrente
    Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
  2. Belastingrente
    Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Bron: belastingdienst.nl

Schrijf in op onze nieuwsbrief