Lager gebruikelijk loon voor START-UPS

Oprichters van innovatieve start-ups zijn vanaf 2017 niet langer verplicht om zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen van € 44.000. Gedurende de eerste drie jaar mogen zij zichzelf een salaris uitbetalen dat minimaal het minimumloon bedraagt. Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekendgemaakt.

Het kabinet heeft € 50 miljoen beschikbaar gesteld om innovatieve startups en doorgroeiende bedrijven een extra boost te geven. De regering gebruikt een deel van het geld om te investeren in innovatieve startups in het midden- en kleinbedrijf. Met het resterende deel van het geld wil het kabinet de gebruikelijkloonregeling versoepelen. Zo blijft er voor innovatieve startups meer geld over om te investeren in vernieuwingen en kunnen ze makkelijker doorgroeien.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet zich volgens de gebruikelijkloonregeling in 2016 minimaal € 44.000 uitbetalen. Hij mag afwijken van dit bedrag, dan mag het verlaagde loon nooit lager zijn dan de meest verdienende collega (geen DGA).

Gebruikelijk loon minimaal stellen op hoogte minimumloon

In de wereld van de startups is het echter zeer ongebruikelijk dat een oprichter zichzelf een salaris toekent van € 44.000. Vanaf 2017 wordt daarom de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups versoepeld. Gedurende de eerste drie jaar van de startup mogen oprichters zichzelf een salaris uitbetalen dat minimaal het minimumloon bedraagt. Het is nu al mogelijk om in overleg met de Belastingdienst het gebruikelijk loon te verlagen. Vanaf volgend jaar wordt dit dus wettelijk vastgelegd.

Schrijf in op onze nieuwsbrief